Protester mot slopat krav på etikprövning

EU-kommissionen vill ta bort kravet på etikprövning i regleringen av läkemedelsprövningar. Men från flera håll kommer nu kritik mot förslaget.

Fotografen Niclas Hammarström försvunnen

Fotografen Niclas Hammarström försvunnen

Fotografen Niclas Hammarström är försvunnen under ett reportageuppdrag i Syrien. Läkartidningen publicerade tidigare i år ett reportage som Niclas Hammarström gjorde tillsammans med reporter Staffan Heimerson. 

»Vi behöver utreda de ekonomiska konsekvenserna närmare«

Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet, bekräftar för Läkartidningen att det är oklarheter kring ekonomin som ligger bakom att utredningen om läkarutbildningen inte skickats ut på remiss.

En försvagad 70-åring med oviss framtid

Det började med några skånska läkares kunskapshunger på 1940-talet, växte till en braksuccé på 1990-talet med nära 30 000 besök för att sedan mattas av betydligt. I år fyller den Medicinska riksstämman 70 år.

»Vi läkare behöver träffas för att diskutera gemensamma mål och lära av varandra«

»Vi läkare behöver träffas för att diskutera gemensamma mål och lära av varandra«

Sjunger Medicinska riksstämman på sista versen? Inte alls, enligt nya generalsekreteraren Catarina Almqvist Malmros. I år fyller den allt skröpligare stämman 70 år – och hoppas på en helt ny start. (4 kommentarer)

DO granskar landstingen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har inlett en granskning av hur landstingen sköter arbetet för jämställda löner. 

Anhöriga till filmad patient stämmer landstinget

Centrum för rättvisa har tillsammans med tre anhöriga stämt Landstinget i Uppsala län för brott mot sekretesslagen. Landstinget har nu kommenterat stämningen på sin webbplats. (1 kommentar)

Stoppa diskriminering av papperslösa

Bestämmelserna för vård av papperslösa leder till diskriminering och godtycke. Det hävdar vårdens professioner i ett gemensamt dokument. De vill att alla ska få vård på lika villkor.

»ACG är inte konstruerat för ekonomiska incitament«

På primärvårdens FoU-enhet i Jönköping såg man att diagnossättningen sköt i höjden på vissa vårdcentraler när ACG infördes.

Tvärfacklig kamp mot ACG-systemet

Sedan det kommit tecken på att systemet missbrukas protesterar facken i Jönköping gemensamt mot beslutet att öka den del av vårdvalspengen som bestäms genom ACG-poäng (Adjusted clinical groups). (1 kommentar)

Svensketiopisk hjärtspecialist fängslad i Etiopien

Svensketiopisk hjärtspecialist fängslad i Etiopien

Den svenske kardiologen Fikru Maru sitter fängslad i Etiopien sedan ett drygt halvår misstänkt för mutbrott. Maru driver ett sjukhus i huvudstaden Addis Abeba som utför hjärt- och kärloperationer. (1 kommentar)

Försening kan ge tomma SK-platser

Socialstyrelsen är ännu inte klar med nästa års kurskatalog för SK-kurser, och nu riskerar ST-läkare att tvingas tacka nej till kursplatser. (1 kommentar)

Haverikommissionen pekar på brister i hjärtintensivvården

För första gången har Statens haverikommission utrett ett dödsfall inom sjukvården. Slutsatsen är att händelsen berodde på brister inom ledning och styrning av verksamheten. 

Ny kampanj siktar på ett rökfritt Sverige 2025

I går måndag drog kampanjen »Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025« i gång. Målet för kampanjen, som stöds av bland andra Läkarförbundet, är att politikerna ska sätta ett datum för när tobaken ska vara utfasad. 

»Utredaren har inte följt direktiven«

AT-studierektorerna i Västra Götalandsregionen anser att Stefan Lindgren inte tillräckligt utrett möjligheterna att bevara och utveckla AT. 

Förvåning och besvikelse över utebliven remiss

Förvåning och besvikelse över utebliven remiss

Mer än åtta månader har gått sedan regeringens utredare Stefan Lindgren överlämnade sin utredning om en ny läkarutbildning. Nu ställer sig allt fler frågan om något hakat upp sig, eller om regeringen rentav backat och inte vill ha någon ny utbildning. (3 kommentarer)

Fortsatt ökning av läkarantalet

Antalet läkare i Sverige kommer att öka med cirka 25 procent de närmaste femton åren. Det visar Läkarförbundets nya arbetsmarknadsprognos. Ökningen hänger dock på att inflödet av utlandsutbildade läkare fortsätter i samma snabba takt som i dag.

Industrifinansierad fortbildning snart blott ett minne

Enligt det nya industriavtalet som nu är klart ska arbetsgivaren framöver stå för hela fortbildningsnotan.

Smer säger nej till mitokondriebyte

Med mitokondriebyte skulle vissa allvarliga ärftliga sjukdomar kunna hindras från att föras över från mor till barn. Statens medicinsk-etiska råd anser dock att man inte i nuläget bör lätta på förbudet mot genterapi på könsceller.

Johan von Schreeb: »Det ser ut som en fem mil bred ångvält kört in«

Kirurgen Johan von Schreeb flög till Filippinerna för en dryg vecka sedan med Läkare utan gränser. Tillsammans med några kollegor från organisationen befinner han sig på ön Samar, som var den första som drabbades av den kraftfulla tyfonen. Trots att han är van vid att arbeta i spåren efter allvarliga katastrofer, beskriver han förödelsen som […]