»Det är som om en fem mil bred ångvält har kört in över området.«

Johan von Schreeb arbetar med att bygga upp den basala sjukvården på den filippinska ön Samar, som drabbats mycket hårt.

Snart dags för nya Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut går i graven vid årskiftet och ersätts istället av nya Folkhälsomyndigheten.

»Katastrofdoktorn« Johan von Schreeb till Filippinerna

»Katastrofdoktorn« Johan von Schreeb till Filippinerna

Johan von Schreeb åker till tyfondrabbade Filippinerna med Läkare utan gränser. Vad han kommer att möta är oklart – få har lyckats ta sig till det svårast drabbade området.

Farväl till landstingen

Farväl till landstingen

Dagens organisation med 21 landsting är ett allvarligt hot mot svensk sjukvård. Det säger Göran Stiernstedt, tidigare chef för vård och omsorg på SKL, i sin första intervju efter att han lämnat landstingsvärlden.  (8 kommentarer)

Han ska underlätta samarbete och gemensamma beslut i landstingen

Patientfokus och IT-system står överst på agendan när Hans Karlsson axlar direktörsmanteln på SKL:s avdelning för vård och omsorg.  Och vägen framåt går via samtal, samverkan och dialog. 

Läkarförbundet får regeringspengar för att kartlägga ST-tjänstgöring

Läkarförbundet har fått pengar från regeringen för flera projekt. Det största handlar om att kartlägga ST-tjänstgöring inom den privata sjukvården.

Får bloggande patienter bättre vård?

Allt fler patienter bloggar - hur ska läkarna hantera det?

Läkarförbundet kräver enklare prissättning av läkemedel

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin kräver tillsammans med ordförandena i tre patientförbund ett nytt system för prissättning av läkemedel.

Regler om visstidsanställning för specialister skrotas

Läkarförbundet är i stort positivt till Patientmaktutredningens slutbetänkande. Det framgår av förbundets remissyttrande som särskilt berömmer förslaget att slopa LUS-lagen.

Marie Wedin om tankesmedjan

Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet, tycker inte att en ny tankesmedja behövs.  (2 kommentarer)

Läkaruppropet vill bilda en tankesmedja

Läkaruppropets initiativtagare vill starta en tankesmedja för att försöka förbättra sjukvården. (4 kommentarer)

Hägglund nobbar möte med SLF

Läkarförbundet bad i september om ett möte med socialminister Göran Hägglund och äldreminister Maria Larsson för att presentera sina förslag om hur äldres behov av läkarinsatser bättre ska kunna tillgodoses. På grund av en fullbokad kalender har dock Göran Hägglund avböjt ett möte.

Hon vet vad patienterna undrar över efter läkarbesöket

Hon vet vad patienterna undrar över efter läkarbesöket

»Det är viktigt att läkare syns på tv, att vi talar utifrån vår kunskap. Det finns väldigt mycket oro och funderingar ute i samhället så när vi kan ska vi vara med och berätta det vi vet«, säger Gunilla Hasselgren, läkare i SVT:s »Fråga doktorn«.

»Arga doktorn« är besviken

Arga doktorn Björn Bragée hade hoppats att hans TV-program skulle ge upphov till en övergripande debatt om de patienträttigheter som är en legalitet och vilka svårigheter som kan vara en realitet.

Riktiga läkare på TV

Det finns all anledning att diskutera etik och gränsdragningar för sjukvård i tv. I Läkartidningens artiklar om detta fenomen vänds blickarna mot läkarna. Vad betyder det att bli en tv-läkare?  (1 kommentar)

TV har gjort mig till en bättre doktor

TV har gjort mig till en bättre doktor

Oroliga för vad kollegerna egentligen ska tycka, men också glada över att få göra en upplysande insats och visa upp sjukvården. Så reflekterar några tv-läkare över sina uppdrag. Alla är nöjda med programmen de var med i och de flesta tycker att erfarenheten varit positiv. (1 kommentar)

Inga stimulansmedel fryser inne i år

Inga stimulansmedel fryser inne i år

Eva Nilsson Bågenholm, internmedicinare och tidigare ordförande för Läkarförbundet, är sedan snart tre år regeringens äldresamordnare med placering på Socialdepartementet. Uppdraget är att leda den av regeringen beslutade satsningen på de »mest sjuka äldre«. I det uppdraget reser hon mycket – hon har besökt alla län och landsting och många av Sveriges kommuner – och […]

SKL släpper överbeläggningssiffror för enskilda sjukhus

De mest överbeläggningsdrabbade sjukhusen har mer än tio gånger så mycket överbeläggningar och utlokaliseringar som de som klarar sig bäst, visar statistik från SKL.

Fängelse för grova sexuella övergrepp

Den läkare som har stått åtalad för en rad sexualbrott mot barn dömdes i dag till två och ett halvt års fängelse. Att han utnyttjat läkarrollen för att begå övergreppen anses försvårande.

Landstingen klarade antibiotikamålen

Samtliga landsting har minskat förskrivningen av antibiotika i år visar en utvärdering från Smittskyddsinstitutet.  (1 kommentar)