Så kan forskning med ALF-medel jämföras nationellt

Forskning finansierad av ALF-medel ska utvärderas regelbundet och enligt samma principer över hela landet, anser Vetenskapsrådet. På så sätt ska nationella jämförelser bli möjliga.

Nordiska etikråden kräver papperslösas rätt till vård

Representanter från de fem nordiska läkarförbunden har gått samman och kräver att personer utan uppehållstillstånd ska få den vård de har rätt till. Det får de s k papperslösa nämligen inte i dag, anser de etiska råden.

Brott mot arbetstidslagen ger lokalföreningarna miljoninkomster

Läkarförbundets lokalföreningar har enligt gällande regelverk rätt till skadestånd varje gång en läkare överskrider gränsen för övertidsuttag utan att landstinget i förväg förhandlat med lokalföreningen om dispens (se faktaruta). En sammanställning som Läkartidningen har gjort visar att 17 av Läkarförbundets 28 lokalföreningar under de tre senaste åren har inkasserat skadestånd från landstinget för brott mot […] (2 kommentarer)

»800 timmars övertid är för mycket«

– Vi har ett antal vakanser främst inom primärvården och inom vissa specialiteter där det är hård konkurrens och svårt att rekrytera. Vi har ett grundavtal med läkarföreningen som tillåter 300 timmars övertid per år, men det fungerar inte fullt ut eftersom vi har ett antal individer som får fler timmar, säger Mats Lundberg. Hur […]

»2011 hoppas vi var ett undantag«

Region Gotland har betalat knappt 600 000 kronor till Gotlands läkarförening 2010–2012. Den största delen, knappt en halv miljon kronor, betalades ut under 2011. Under 2012 betalades inget skadestånd alls. – Vi gick in i en ny organisation 2011, och under 2010 var det flera läkare som inte köpte det konceptet utan lämnade. Om man tappar […]

Orimligt att Västernorrland saknar ambulanshelikopter

– Jag har svårt att acceptera att Västernorrland som enda landsting i norr saknar en egen luftambulans. Utredningen är mitt bidrag till att få igång en diskussion, säger Fredrik Granholm, som arbetar vid akutkliniken på Länssjukhuset i Sundsvall. Hur har du jobbat med utredningen? – Det har dels handlat om att gå igenom olika ambulanshelikopterutredningar på […]

Pelle Gustafson ny medicinsk redaktör

På Patientförsäkringen LÖF, där han arbetar sedan snart ett år tillbaka, ansvarar Pelle Gustafson för det skadeförebyggande arbetet, som vid sidan av att handlägga försäkringsärenden ingår i uppdraget. Dessförinnan arbetade han i sex år som klinikchef och biträdande klinikchef för ortopediklinikerna vid Lunds och sedermera Skånes universitetssjukhus. Som kliniker har han framför allt arbetat med […] (1 kommentar)

Sexbrottsmisstänkte läkaren kvar i häkte

Attunda tingsrätt förlängde i dag åtalstiden till den 10 september.

Ångermanlands läkarförening ber Arbetsmiljöverket om hjälp

Sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå har för få läkare, och därför sker systematiska brott mot arbetstidslagen, enligt läkarföreningen.

Utlandsutbildade läkare håller igång svensk sjukvård

Mer än hälften av alla nya svenska läkarlegitimationer går till läkare som är utbildade i andra länder. (3 kommentarer)

»Fler utbildningsplatser är inte lösningen«

I Sverige råder ingen generell läkarbrist, men däremot en stor brist inom vissa specialiteter. Lösningen på detta är inte att bygga ut grundutbildningen, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. (1 kommentar)

»Ovanligt att franska läkare jobbar utomlands«

När Yael Levy-Zauberman blivit färdig specialist ville hon se något annat än Paris. Det blev ett vikariat i Södertälje.

»Det finns fördomar mot utlandsstudenter«

Philip von Arbin är en av de drygt femhundra svenskar som just nu gör sin läkarutbildning i polska Gdansk. Han anser inte att utbildningen där är sämre än den i Sverige. (1 kommentar)

»Lättare komma in i liten stad«

Latifa Rulu kommer från Bangladesh och utbildade sig till läkare i huvudstaden Dhaka. Hennes väg in i den svenska sjukvården gick via Arvika.

3 frågor …

Varför bör landstingen avskaffas? – Sverige håller på att hamna på efterkälken när det gäller den högspecialiserade, lågfrekventa vården. Det är ett jätteproblem. Jag kan ta mitt eget område, magsäcks- och matstrupscancerkirurgi. I Göteborg gör man ett 20-tal operationer för magstrupscancer per år. I Helsingborg gör man fem, sex. Det är för lite för att […] (1 kommentar)

Helsingborg slår rekord i viten

Två nya domar gör Helsingborgs lasarett till det sjukhus i landet som fått belata mest i viten för dålig arbetsmiljö.

Sexbrottsmisstänkte läkaren omhäktad

Läkaren är fortsatt på sannolika skäl misstänkt för bland annat våldtäkt mot barn. Åtal ska vara väckt senast den 27 augusti. 

Många fler sjuka borde få körkortet indraget

Antalet körkort som dras in av medicinska skäl ökar från år till år, men det är fortfarande alldeles för få, enligt Transportstyrelsens chefsläkare. (3 kommentarer)

Satsning på bättre samordning av kliniska studier

En statlig utredning ska föreslå hur ett system för nationell samordning av kliniska studier kan se ut.

Två miljoner våldtagna i krigets Kongo

I Kongo är det farligare att vara flicka än soldat. Våldtäkt, tortyr och förnedring används som vapen – majoriteten offer är barn. I dag står deras enda hopp till de läkare som vågar arbeta här. Doktor Mukwege är en av dem. (48 kommentarer)