Linköping i fokus om Sverige får ett ebolafall

Linköping i fokus om Sverige får ett ebolafall

I Linköping finns Sveriges enda högisoleringsenhet för extremt smittsamma patienter. Där tränar personalen regelbundet på att ta emot misstänkta fall av ebola.

Gentester intresserar tre av fyra

Trots risker med gentester var tre av fyra intresserade av individuella kostråd baserade på gentester när etikforskaren Jennie Ahlgren frågade 1 000 personer om deras inställning.

Blodtryckssänkare bör skrivas ut efter en samlad riskbedömning

Antalet fall av stroke och hjärtinfarkt kan minska om blodtryckssänkande läkemedel skrivs ut efter en samlad riskbedömning, i stället för att som i dag basera behandlingen på blodtrycksnivån. Detta visar en metaanalys i Lancet. (1 kommentar)

Stora skillnader när läkare bedömer hjärtsjukdom

Stora skillnader när läkare bedömer hjärtsjukdom

Det finns stora skillnader i hur läkare identifierar och behandlar patienter som ligger i riskzonen för att utveckla hjärtsjukdom. Det visar en avhandling från Karolinska Institutet, där ett hundratal läkare i Sverige och Italien har studerats. (1 kommentar)

Saltintag kan vara för lågt

Livsmedelsverkets rekommenderade saltintag kan vara för lågt, enligt forskare vid Sahlgrenska akademin.

FP: Skrota stressiga IT-system

FP: Skrota stressiga IT-system

Snabbskrota stressande IT-system. Den tanken för Folkpartiet fram i ett nytt program för en nyskapande vård. (9 kommentarer)

Läkare reser till norra Irak

Kurdiska läkarsällskapet i Sverige har startat en insamling till stöd för flyktingarna i norra Irak. Föreningen kommer också att skicka dit egna läkare.

Antibiotikaförsäljningen fortsätter att minska

Antibiotikaförsäljningen fortsätter att minska

Öppenvårdsförsäljningen av antibiotikarecept minskade med 8 procent i riket under perioden oktober 2013 – juli 2014 jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Utredare granskar bakterieutbrott

Utredare granskar bakterieutbrott

Läkaren och regeringens särskilde utredare Göran Stiernstedt har utsetts till extern granskare av bakterieutbrottet i Ystad. (1 kommentar)

Vårdcentraler stängs efter konkurs

Fyra vårdcentraler i Landstinget i Jönköpings län har gått i konkurs och verksamheten har upphört. (2 kommentarer)

Experter stödjer WHO

»Även om vi inte vet hur många det kan rädda kan det vara värt att ta det här halmstrået.«Det säger SMER:s ordförande Kjell Asplund om WHO:s beslut.

WHO: Ja till otestad behandling

WHO: Ja till otestad behandling

Ebolautbrottet i västra Afrika får nu WHO att säga ja till användning av icke godkända behandlingar mot ebola.

Liberia får ej godkänt läkemedel

Det amerikanska läkemedelsbolaget Mapp Pharmaceuticals har skickat alla sina doser av läkemedlet Zmapp till Liberia. Zmapp är ännu inte godkänt men ska nu användas för att behandla personer som smittats av ebola.

Tvåårig pojke kan ha varit det första offret för ebola

Ebolautbrottet i Västafrika kan ha startat hos en tvåårig pojke på landsbygden i Guinea. Det skriver en grupp forskare i en artikel i New England Journal of Medicine.

Hög arbetsbelastning och psykiskt påfrestande arbete vanligt

Tre fjärdedelar av läkarna anser sig ha alldeles för hög arbetsbelastning, och 83 procent är tvungna att varje vecka dra in på luncher/arbeta över eller ta med jobbet hem. (4 kommentarer)

Statlig vård ska diskuteras

Statlig vård ska diskuteras

Förstatligad sjukhusvård ska nu diskuteras i förhandlingarna om Alliansens valmanifest, uppger Dagens Nyheter. (2 kommentarer)

Kvinnor drabbas hårt av KOL

Allt fler kvinnor dör i KOL. Men bland män går siffrorna ner, rapporterar Dagens Nyheter.

Läkare utan gränser vädjar om hjälp att bekämpa ebolautbrottet

Läkare utan gränser vädjar om hjälp att bekämpa ebolautbrottet

Situationen i Liberia är katastrofal, enligt Läkare utan gränser.

WHO utlyser internationellt nödläge

WHO utlyser internationellt nödläge

Ebolautbrottet är ett internationellt nödläge enligt Världshälsoorganisationen, WHO. I Nigeria, det fjärde landet som drabbats, har läkarförbundet avbrutit sin landsomfattande strejk.

Regeringen vill ha centrum för kliniska prövningar i Göteborg

Regeringen vill ha centrum för kliniska prövningar i Göteborg

Centrumet ska sortera under Vetenskapsrådet och bland annat dela ut stimulansmedel till sjukvårdshuvudmän.