Fängslad svensk läkare uppmärksammas med manifestation i Stockholm

Fängslad svensk läkare uppmärksammas med manifestation i Stockholm

I dag, måndag, har kardiologen Fikru Maru varit fängslad i Etiopien i ett år. Hans familj är kritisk mot hur UD agerat och anordnar en manifestation i Stockholm.

Jobbknapp får ris och ros

Jobbknapp får ris och ros

Knappar med politiskt budskap hör inte hemma i vården. Det hävdar Läkarförbundets Thomas Flodin som får medhåll av en jurist på SKL. Men distriktsläkaren Jessica Åhlin menar att en knapp med ett antirasistiskt budskap är ett sätt att framhäva vikten av alla människors lika värde. (16 kommentarer)

IVO granskar Skåne

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska hur det står till med anställningsprocessen inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. Bakgrunden är flera fall där personer anställts inom regionen som läkare, utan att ha legitimation.

Dystert för svensk forskning

Dystert för svensk forskning

Många kurvor pekar åt fel håll för den medicinska forskningen i Sverige enligt stiftelsen Forska!Sverige, som vill se politiska signaler om en långsiktig satsning.

Vinst i vård gör bara liten skillnad för arbetsvillkoren på sjukhusen

När det gäller personalens arbetsvillkor är likheterna större än skillnaderna mellan privata och offentliga sjukhus. Det visar psykologen Niklas Hansen i en ny doktorsavhandling.

Landstingens nota för överbeläggningar stiger

Landstingens nota för överbeläggningar stiger

Över fem miljoner fick landstingen betala förra året för brott mot föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år, och återspeglar myndighetens skärpta hållning mot överbeläggningar.  (1 kommentar)

Läkarförbundet avstyrker nya termer på läkemedelsområdet

Läkarförbundet avstyrker Socialstyrelsens förslag till definition av begrepp som »medicineringsfel« och »läkemedelshantering«. Definitionerna anses sakna klinisk förankring.

Läkare dödad i Danmark

En läkare i Danmark blev i går, onsdag, dödad i sitt arbete.

Enhetliga IVF-regler föreslås

Enhetliga IVF-regler föreslås

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett förslag till nationell rekommendation för assisterad befruktning.

Mödradödligheten minskar

Mödradödligheten i världen har minskat med 45 procent sedan 1990. 

Ny lag för journaler ska förenkla

I den nya Hälso- och sjukvårdsdatalag som föreslås ersätta Patientdalalagen stryks den problematiska formuleringen om att man endast får ta del av journaluppgifter om man deltar i vården av patienten.

Läkemedelsverket kartlägger förgiftningar med paracetamol

Ingen vet hur vanligt det är med förgiftningar av paracetamol i Sverige, eller om antalet ökar. Nu har Läkemedelsverket startat en registerstudie för att ta reda på det.

Nya Karolinska blir ännu dyrare

Bygget av storsjukhuset Nya Karolinska Solna har kritiserats för att vara dyrt. Nu stiger kostnaden ytterligare. (6 kommentarer)

Läkemedelskoll blir lättare

Nu ska apotekens kunder kunna kontrollera om ett läkemedel finns på apoteket eller om det måste beställas.

Hyrläkare får bo hos landstinget

Örebro läns landsting erbjuder nu hyrläkare boende hos landstinget, i stället för på hotell eller i lägenhet. (1 kommentar)

Försäkringskassan går oftast på läkarens linje

Av dem som beviljas sjukpenning får drygt 98 procent samma sjukskrivningsgrad som läkaren angett i intyget. Det visar en studie som Inspektionen för socialförsäkringen har gjort. (1 kommentar)

Bemanningsbranschen vill samarbeta mer

Vårdens bemanningsföretag vill nu börja samarbeta med Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Organisationen föreslår därför att ett branschråd inrättas.

Tydligare reglering av skönhetsingrepp utreds

Tydligare reglering av skönhetsingrepp utreds

Regeringen har nu tillsatt en utredare för att stärka patientsäkerhet och konsumentskydd.

Kritik mot försök med ordnat införande

Vårdanalys riktar stark kritik mot den process för ordnat införande av klinikläkemedel som införts på försök. »Konstruktion och arbetssätt inte lever upp till de krav som bör ställas på en verksamhet som hanterar viktiga läkemedelsfrågor«, anser myndigheten.

Läkaravhopp från ST-arbetet skapar oro

Läkarförbundet vill ha garantier från Socialstyrelsen för att det kommer att finnas tillräcklig medicinsk sakkunskap i det fortsatta arbetet med den nya ST-föreskriften.