Miljardsatsning på att korta väntetider i cancervården

Regeringen vill satsa 2 miljarder kronor under 2015–2018 på kortare väntetider i cancersjukvården.

»Det är inte Jimmie Åkesson som inte är välkommen, det är hans åsikter«

Nästa vecka ska Sverigedemokraternas partiledare göra ett studiebesök på akuten i Malmö. Nästan 260 vårdanställda har nu signerat ett öppet brev där de skriver att Åkessons värderingar inte är välkomna på deras arbetsplats. (21 kommentarer)

Våldtäktsdömd förlorar legitimationen

Den läkare som tidigare dömts för våldtäkt mot barn förlorar nu sin läkarlegitimation (HSAN 0122/2013).

Freda vårdavdelningarna i valrörelsen

Freda vårdavdelningarna i valrörelsen

Vårdavdelningar bör vara fredad zon i valrörelsen, tycker geriatrikprofesson Yngve Gustafson, efter turbulensen kring Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons studiebesök i Umeå. (2 kommentarer)

Politiker uppmanas ta initiativ mot icke smittsamma sjukdomar

Läkarförbundet och ytterligare 21 organisationer vill att svenska politiker tar ett nationellt initiativ mot icke smittsamma sjukdomar. 

Experter ifrågasätter BB Sophia

Experter ifrågasätter BB Sophia

Under onsdagen invigdes BB Sophia vid en officiell ceremoni i Stockholm. Men överläkaren Susanne Ledin Eriksson, som kvalitetsgranskat den privata förlossningskliniken, är förvånad över att den godkändes för vårdval förlossning. (8 kommentarer)

Nästan 60 läkare bakom larm på akuten i Gävle

Närmare 60 läkare hotar med att avsäga sig det medicinska ansvaret om inte ledningen vid akutmottagningen i Gävle gör något åt den patientosäkra situationen som uppstått på grund av att mer än 30 sjuksköterskor slutat under det senaste året.

Brist på specialister hos cancerkliniker

Nästan alla svenska cancerkliniker har brist på specialistläkare. Ett hot mot både patientsäkerheten och forskningen, enligt Cancerfondens årliga rapport om cancervården.

Reklam för handsprit var inte vilseledande

Reklam för handsprit var inte vilseledande

Påståendet att handsprit minskar risken för vinterkräksjuka riskerar att invagga människor i falsk trygghet. Det ansåg en privatperson som anmälde en radioreklam med det budskapet till Reklamombudsmannen, som dock friade annonsören. (1 kommentar)

Vårdanalys: Så har reformerna inom sjukvården påverkat tillgängligheten

Tillgängligheten har blivit bättre tack vare apoteksomregleringen, vårdvalet och vårdgarantin – men det är främst storstadsbor som har gynnats av reformerna. Det visar en färsk rapport från Myndigheten för vårdanalys.

»Extrem fattigdom kan utrotas«

»Extrem fattigdom kan utrotas«

Världen har blivit bättre och den extrema fattigdomen kan utrotas under de kommande 20 åren. Det konstaterade Bill Gates som besökte Karolinska institutet under måndagen för en paneldebatt under ledning av Hans Rosling.

»Vi har för många chefer som tror att man måste hålla budget«

»Vi har för många chefer som tror att man måste hålla budget«

»Pinnarna« – checklistorna och vårdprogrammen – har fått för stor roll i styrningen av vården. Nu måste vårdens professioner återfå förtroendet att avgöra vad som är bäst för patienterna. Det säger Sjukhusläkarnas nya ordförande, Karin Båtelson. (1 kommentar)

Läkemedelsinförande samordnas nationellt

Läkemedelsinförande samordnas nationellt

Med ny landstingsgemensam modell ska införandet av nya läkemedel samordnas nationellt. Under måndagen lämnade SKL slutrapporten till projektet »Ordnat införande i samverkan« till Socialdepartementet.

Bristande IT-system hos IVO

IT-systemen vid Inspektionen för vård och omsorg är inte tillräckligt utvecklade. Det gör handläggarnas arbete trögt men försvårar också uppföljning och återkoppling, såväl internt som externt. Det framkommer i en rapport från Statskontoret.

Urholkade resurser i primärvården

Urholkade resurser i primärvården

Primärvårdens resurser har urholkats och de regionala obalanserna har förstärkts. Det visar en ny rapport från Läkarförbundet om vad som hänt med primärvården i Sverige sedan början av 2000-talet. (2 kommentarer)

Fler föreslås få psykosocialt stöd

Omkring 600 000 personer i landet är beroende av alkohol. Men få söker hjälp. Socialstyrelsen vill därför öka tillgången till psykosocial behandling i primärvården och företagshälsovården.

Vikten av att ha roligt

Vikten av att ha roligt

»Ha roligt«. Det var ett budskap som enade de fyra läkarna som föreläste på Läkarförbundets och Läkartidningens Karriärkväll i Malmö.

Hematologen Gunnar Birgegård om att ge svåra besked: »Tänk dig in i patientens situation«

Hematologen Gunnar Birgegård om att ge svåra besked: »Tänk dig in i patientens situation«

Hur ger man svåra, livsavgörande besked till en patient? På AT-stämman i Stockholm gav hematologen Gunnar Birgegård, som har 40 års erfarenhet från cancervården, sina bästa råd. (2 kommentarer)

Beslutsoförmögna föreslås ingå i sammanhållen journalföring

Personer med varaktigt nedsatt beslutsförmåga ska kunna ingå i sammanhållen journalföring och kvalitetsregister, föreslår regeringen i en proposition.

Läkare vill ha fler sekreterare

Läkare vill ha fler sekreterare

Det behövs fler medicinska sekreterare för att råda bot på den växande administrationen. Om detta är läkarna eniga, rapporterar tidningen Vision som tillfrågat samtliga lokala läkarföreningar. (2 kommentarer)