Dålig arbetsmiljö kopplad till depression och utmattning

Den som upplever sig ha kontroll över sina arbetsuppgifter har mindre depressions- och utmattningssymtom än andra, enligt en SBU-rapport.

Nej till samvetsfrihet

Fallet med en barnmorska som av religiösa skäl inte vill utföra aborter har väckt frågan om en samvetsklausul för vårdpersonal. Men Läkarförbundet anser att en sådan bestämmelse hotar den fria aborträtten. (4 kommentarer)

Framsteg i patientsäkerhetsarbetet

Sedan 2011 har patientsäkerhetsarbetet gått framåt i de allra flesta landsting, enligt en bedömning från Sveriges Kommuner och landsting, SKL.  

SFAM-ordföranden vacklar om ACG

SFAM-ordföranden vacklar om ACG

Åsikterna om ACG-systemet går i sär. Kritikerna varnar för att det kan manipuleras. SFAM:s ordförande Karin Träff Nordström har försvarat systemet. Men efter vårdcentralgranskningen i Skåne har hon blivit mer tveksam.

Ökad patientrörlighet blir utmaning för landstingen

Den nya patientlag som beräknas träda i kraft om ett år ger patineterna mer makt på landstingens bekostnad. Patineter som röstar med fötterna kan tvinga landstingen att harmonisera sina utbud och höja kvaliteten – och på sikt att koncentrera sig på det man är bäst på.

Taxeläkare vägrar lämna ut journaler

Landstinget i Gävleborg vill granska om en taxeläkare tagit för mycket betalt. Men läkaren lämnar inte ut journalerna med hänvisning till patientsekretessen.

Låt beredningsformen framgå av läkemedels namn

För att minska förväxlingsrisken bör det framgå av namnsättningen av läkemedel vilken beredningsform det handlar om. Det skriver ordförandena för läkemedelskommittéerna i ett brev till Läkemedelsverket.

En av de utpekade läkarna berättar

I Astrid Lindgren-fallet har det förts fram att kolleger till narkosläkaren skulle ha givit flickan tiopental, men missade att journalföra det, under hennes sista vårdperiod på BIVA. Röster har höjts för att kollegerna borde träda fram. Nu vill en av dem berätta sin historia. (1 kommentar)

Chefläkaren kontaktade inte läkarna i sin interna utredning

Karolinska universitetssjukhuset kontaktade inte de läkare som vårdat flickan vid de tillfällen då det, enligt domen, inte kunde uteslutas att hon fått tiopental.

Valberedningen nobbar Zilling

Valberedningen nobbar Zilling

Thomas Zilling vill fortsätta som ordförande i Sjukhusläkarna – men valberedningen säger nej. De föreslår i stället Karin Båtelson som ny ordförande.

Fler kliniska prövningar 2013

För första gången på sex år ökar antalet kliniska studier i Sverige.

Socialstyrelsen granskar de regionala cancercentrumen

Socialstyrelsen har gjort en första uppföljning av de sex regionala cancercentrumen som ingår i den nationella cancerstrategin.

Landsting: Läkarbristen ska bort

Om tre år ska Landstinget i Jönköpings län vara fullbemannat med fast anställda läkare inom den offentligt drivna primärvården. Det uppger landstinget på sin webbplats.

Matematik hjälper läkares beslut

Matematisk teori kan hjälpa cancerläkare att fatta behandlingsbeslut, enligt en ny avhandling.

Snabbspår och foton kan ge tidigare cancerdiagnos

Snabbspår kan korta tiden mellan första cancersymtom och diagnos, enligt en SBU-rapport. Det kan dock finnas risk för undanträngning och SBU efterlyser fler studier.

DLF: Så får vi fler allmänläkare

DLF: Så får vi fler allmänläkare

Bristen på läkare inom primärvården riskerar att bli ännu värre de närmaste åren. Detta vill Svenska Distriktsläkarföreningen, DLF, stoppa med hjälp av ett program med sex olika åtgärder. (5 kommentarer)

Inställd behandling ska ge böter

Lagstifta om ersättningsskyldighet för vårdgivaren och rätt till ersättning för patienten vid inställda behandlingar. Det föreslår Svenskt Näringsliv nu. (3 kommentarer)

Felaktig antibiotikaförskrivning kostsam för vårdcentral

Vårdcentralen i Vaggeryd har under hela förra året förskrivit för mycket antibiotika. Därför får den nu avdrag på månadsersättningen från landstinget.

Allmänläkarna har blivit fler

Antal sysselsatta allmänläkare har ökat i förhållande till befolkningen. Högst är allmänläkartätheten i Jämtland, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Uppsala tar fram nya antibiotika

Uppsala universitet får en ledande roll i ett projekt där 750 miljoner kronor satsas på att ta fram nya antibiotika.