Förändrade attityder till psykisk sjukdom

Svenskarnas attityder till psykisk sjukdom och ohälsa har blivit mer positiva de senaste fem åren. Det visar en ny befolkningsundersökning.

Kritik mot att läkare fick sluta efter mediekontakt

Ett 90-tal medarbetare på thoraxkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, har skrivit på ett upprop sedan en läkarkollega framfört kritik mot sjukhuset i en medieintervju inte fick förlängt vikariat. Det rapporterar SVT:s regionala nyheter, ABC. (2 kommentarer)

Läkare uppmanas anmäla fler olämpliga vapeninnehavare

På regeringens uppdrag har Socialstyrelsen  tagit fram en vägledning kring vapenlagens anmälningsplikt för läkare. Syftet är att reda ut det diffusa begreppet »medicinskt olämplig vapeninnehavare« och få fler läkare att anmäla. (2 kommentarer)

Inspelning av vit dokusåpa på Höglandssjukhuset granskas

Nu startar Justitiekanslern (JK) ännu en utredning om brott mot tystnadsplikten som kan ha begåtts i och med inspelningen av den dokumentära sjukhusserien »112–på liv och död«. Denna gång står Höglandssjukhuset i fokus.  

Läkarförbundets åsikter går isär

Åsikterna om obligatorisk fortbildning kopplad till specialistbeviset går isär inom Läkarförbundet. Den generella hållningen är mot, medan allmänläkarna är försiktigt för recertifiering.

Läkare kan förlora kvarts miljon om året på att skippa fortbildning

Det säger Hans Høvik, specialist i allmänmedicin med praktik i Bergen och fram till årsskiftet ordförande i norska läkarförbundets specialitetskommitté för allmänmedicin. Ända sedan allmänmedicin i mitten av 1980-talet blev en specialitet i Norge, har regelbunden recertifiering krävts för att få behålla sitt specialistcertifikat. Marit Hermansen, Norsk forening for allmennmedisin, säger att beslutet om recertifieringen […] (1 kommentar)

Revalidering vart femte år för att få behålla licensen

Revalidering vart femte år för att få behålla licensen

Diskussionen om hur läkares kompetens ska utvecklas genom hela arbetslivet har blivit alltmer intensiv i takt med att antal fortbildningsdagar sjunker. Läkartidningen har mött läkare som verkar i det brittiska respektive det norska systemet och pratat revalidering/recertifiering.

Partier vill lösa läkarbrist genom att skriva av studielån

Skriv av studielånen för läkare som väljer att jobba i glesbygd. Det är ett av flera förslag från partierna för att minska läkarbristen inom primärvården. (2 kommentarer)

Landsting vill inte betala skadestånd

Landsting vill inte betala skadestånd

Snart kan det vara slut med lokalföreningarnas inkomstbringande skadestånd för brott mot arbetstidslagen. 

Fyra skånska vårdcentraler varnas

Fyra vårdcentraler i Skåne varnas efter att ha registrerat fler och tyngre diagnoser än det finns stöd för i journalerna – och fått högre ersättning än de borde. (1 kommentar)

Bristen på neurologer får konsekvenser i Karlstad och Trollhättan

Neurologer på Centralsjukhuset i Karlstad och Norra Älvsborgs länssjukhus (Näl) i Trollhättan larmar om en ohållbar arbetsbelastning. Men  Arbetsmiljöverket lägger ner ärendet på Näl – trots att arbetsmiljön fortfarande är dålig. Anledningen: Neurologbristen.

Ändrade hälsovalsregler skapar oro i Jämtlands glesbygd

I Jämtland har privata hälsocentraler minskat läkarvakanserna i glesbygd. Nya hälsovalsregler får kritik för att motarbeta de få privata alternativ som finns i primärvården.

Ny fågelinfluensa kan smitta människor

Två personer i Kina har drabbats av en ny typ av fågelinfluensa. Det är de första kända fallen där fågelvirus av typen H10N8 spritts till människor.

Helt landsting ska ST-granskas

För första gången har ett landsting valt att låta inspektera samtliga ST-utbildningar på samma gång. Det är landstinget Västmanland som beställt granskningen av Läkarförbundets dotterbolag Lipus AB.  

Vävnadsprov behövs fortfarande vid misstänkt prostatacancer

Statens beredning för medicinsk utvärdering har utvärderat alternativa diagnostiska metoder för patienter med misstänkt prostatacancer.

Brottslighet vanlig orsak till återkallad legitimation

Förra året blev 17 läkare av med sin legitimation. Hälften av dem fick den återkallad på grund av kriminalitet. 12 läkare sattes under prövotid, de flesta för missbruk.

Fler riskindivider har inte upptäckts med ny lag

Den nya patientsäkerhetslagen skulle bli ett effektivare vapen för att upptäcka riskindivider i sjukvården. Prövotiderna lyftes fram som en nyckel. Men tre år efter att lagen kom får färre läkare än tidigare prövotid.

154 ärenden hos vårdåklagare – bara handfull till åtal

Under det år som landets tolv vårdåklagare har varit verksamma har de hanterat drygt 150 ärenden. Endast en handfull har gått till åtal.

Upplevd diskriminering vanligt bland underläkare

Nästan var tredje kvinnlig underläkare känner sig diskriminerad på grund av sitt kön – och det blir värre ju längre upp i karriären de kommer. För att råda bot på den utbredda diskrimineringen startar Sylf ett nytt projekt.

Läkaresällskapet uppmanar till bojkott av sjukhusserier

Svenska läkaresällskapet avråder läkare från att delta i dokumentära sjukhusserier. – Det här är en maning till uppror, säger säger etikdelegationens ordförande Ingemar Engström. (9 kommentarer)