Sexbrottsmisstänkte läkaren är kvar i häkte

Attunda tingsrätt förlängde i går, måndag, åtalstiden för sjunde gången. 

4 frågor …

… till Ola Eiken, läkare och forskare inom omgivningsfysiologi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som nu blivit chef för nyinrättade Centrum för flyg- och rymdfysiologi (SAPC) vid KTH.

En tredjedel av Kinas vuxna överviktiga

För bara några årtionden sedan var många kinesers största bekymmer att ordna mat för dagen. I dag är i stället fetma ett växande hälsoproblem. Andelen av Kinas vuxna befolkning som nu är överviktig ligger på samma nivå som det globala snittet.

Läkare dömer ut direktåtkomst till patientjournaler

Läkarna i Uppsala, det första landsting som låter patienter komma åt sina journaler över nätet, anser inte att direktåtkomst till patientjournaler leder till bättre vård. (4 kommentarer)

Läkarfackets ande svävade över konferensen

Det är i synnerhet Upplands allmänna läkarförening, UAL, som varit starkt kritisk till projektet med direktåtkomst och anmält det till en rad tillsynsmyndigheter, och mycket av diskussionerna vid konferensen handlade om att tillbakavisa den kritik som kommit inför och efter lanseringen. – Den stora dramatik man såg vid införandet har inte visat sig. Det här […]

»Det fanns inget intresse att involvera facket«

– Man ser inte med naturlighet att kollegor ska vara med och yttra sig i sammanhanget. Det är samma erfarenhet vi haft tidigare, vi blir sent inbjudna och när vi blir det är det med armbågen. Torbjörn Karlsson bemöter också påståendet att det skulle vara en »vandringslegend« att patienter fått söka psykiat­risk hjälp efter att […]

Stor ja-majoritet räcker inte

Nära nittio procent av de röstande i söndagens folkomröstning i Västerbotten sade Ja till Doroteaupprorets krav. Men valdeltagandet blev för lågt för att landstingsmajoriteten ska ta hänsyn till resultatet. (3 kommentarer)

Johan Calltorp död

Johan Calltorp, professor i hälsopolitik och ledarskap vid Jönköping Academy/Hälsohögskolan i Jönköping samt projektledare för Forum för Health Policy, har hastigt avlidit. Det meddelar Vårdalstiftelsen.

Läkarförbundet och Läkartidningen huvudpartner för riksstämman

Riksstämman en gemensam arena för läkarkåren, där vi kan inspireras, driva utvecklingen framåt och tillsammans göra sjukvården bättre, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. (1 kommentar)

Så kan forskning med ALF-medel jämföras nationellt

Forskning finansierad av ALF-medel ska utvärderas regelbundet och enligt samma principer över hela landet, anser Vetenskapsrådet. På så sätt ska nationella jämförelser bli möjliga.

Nordiska etikråden kräver papperslösas rätt till vård

Representanter från de fem nordiska läkarförbunden har gått samman och kräver att personer utan uppehållstillstånd ska få den vård de har rätt till. Det får de s k papperslösa nämligen inte i dag, anser de etiska råden.

Brott mot arbetstidslagen ger lokalföreningarna miljoninkomster

Läkarförbundets lokalföreningar har enligt gällande regelverk rätt till skadestånd varje gång en läkare överskrider gränsen för övertidsuttag utan att landstinget i förväg förhandlat med lokalföreningen om dispens (se faktaruta). En sammanställning som Läkartidningen har gjort visar att 17 av Läkarförbundets 28 lokalföreningar under de tre senaste åren har inkasserat skadestånd från landstinget för brott mot […] (2 kommentarer)

»800 timmars övertid är för mycket«

– Vi har ett antal vakanser främst inom primärvården och inom vissa specialiteter där det är hård konkurrens och svårt att rekrytera. Vi har ett grundavtal med läkarföreningen som tillåter 300 timmars övertid per år, men det fungerar inte fullt ut eftersom vi har ett antal individer som får fler timmar, säger Mats Lundberg. Hur […]

»2011 hoppas vi var ett undantag«

Region Gotland har betalat knappt 600 000 kronor till Gotlands läkarförening 2010–2012. Den största delen, knappt en halv miljon kronor, betalades ut under 2011. Under 2012 betalades inget skadestånd alls. – Vi gick in i en ny organisation 2011, och under 2010 var det flera läkare som inte köpte det konceptet utan lämnade. Om man tappar […]

Orimligt att Västernorrland saknar ambulanshelikopter

– Jag har svårt att acceptera att Västernorrland som enda landsting i norr saknar en egen luftambulans. Utredningen är mitt bidrag till att få igång en diskussion, säger Fredrik Granholm, som arbetar vid akutkliniken på Länssjukhuset i Sundsvall. Hur har du jobbat med utredningen? – Det har dels handlat om att gå igenom olika ambulanshelikopterutredningar på […]

Pelle Gustafson ny medicinsk redaktör

På Patientförsäkringen LÖF, där han arbetar sedan snart ett år tillbaka, ansvarar Pelle Gustafson för det skadeförebyggande arbetet, som vid sidan av att handlägga försäkringsärenden ingår i uppdraget. Dessförinnan arbetade han i sex år som klinikchef och biträdande klinikchef för ortopediklinikerna vid Lunds och sedermera Skånes universitetssjukhus. Som kliniker har han framför allt arbetat med […] (1 kommentar)

Sexbrottsmisstänkte läkaren kvar i häkte

Attunda tingsrätt förlängde i dag åtalstiden till den 10 september.

Ångermanlands läkarförening ber Arbetsmiljöverket om hjälp

Sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå har för få läkare, och därför sker systematiska brott mot arbetstidslagen, enligt läkarföreningen.

Utlandsutbildade läkare håller igång svensk sjukvård

Mer än hälften av alla nya svenska läkarlegitimationer går till läkare som är utbildade i andra länder. (3 kommentarer)

»Fler utbildningsplatser är inte lösningen«

I Sverige råder ingen generell läkarbrist, men däremot en stor brist inom vissa specialiteter. Lösningen på detta är inte att bygga ut grundutbildningen, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. (1 kommentar)