Nationell strategi ska förebygga kronisk sjukdom

I år inleds en fyraårig satsning för att förebygga kroniska sjukdomar.  (1 kommentar)

Läkarförbundet fortsätter att växa

Läkarförbundets medlemsantal växte med närmare 900 personer i fjol, en ökning med två procent. Samtidigt lämnar allt fler yrkesverksamma förbundet.

Gotland har vunnit mest på regeringens vårdsatsningar

En sammanställning i Dagens Samhälle visar att Gotland är den region eller landsting som fått mest stimulanspengar från regeringen sett till befolkningens storlek.

Studenter i regionaliserad utbildning stannar för AT

Mer än två tredjedelar av studenterna vid Umeås regionaliserade läkarutbildning stannar och gör AT i det landsting där de gått sina kliniska terminer.

Narkosläkaren begär 2,5 miljoner i skadestånd

Strax före jul inkom narkosläkaren med en begäran om skadestånd och ersättning för frihetsberövande till Justitiekanslern, JK. (22 kommentarer)

Unika lösningar för frivilligarbete i Östersund och Åre

I Östersund har ett särskilt avtal slutits med Jämtlands läns landsting för att göra det möjligt för medicinsk personal att arbeta som volontärer på skidskyttetävlingar.

Patienterna kan få sköta kollen av journalloggarna

I Uppsala vill tjänstemän på landstinget ha en diskussion med Datainspektionen om att låta patienterna själva sköta merparten av loggkontrollen. (6 kommentarer)

Förbättringar av vården i livets slutskede

Fler döende äldre får brytpunktssamtal och smärtskattning, visar Socialstyrelsens och SKL:s Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre 2013. (1 kommentar)

Företagshälso­vården lanserar egna riktlinjer

För första gången presenteras riktlinjer särskilt framtagna för företagshälsovården.

»Framtidens avdelning« ska jaga tidstjuvar i Göteborg

»Framtidens avdelning« ska jaga tidstjuvar i Göteborg

I maj öppnar »Framtidens avdelning« på Östra sjukhuset i Göteborg. En experimentverkstad som ska spåra de onödiga tidstjuvarna i vården.  (2 kommentarer)

»Partnerskap med patienten gör vården effektivare«

»Partnerskap med patienten gör vården effektivare«

Inger Ekman började arbeta med personcentrerad vård för att hon ville att patienterna skulle må bättre. Det visade sig att vården dessutom blev effektivare. (1 kommentar)

Rankning ska ge skjuts åt fortbildningen

Läkarförbundet lanserar nu en fortbildningsrankning som ska visa hur sjukhusen tar sitt ansvar för kompetensutvecklingen. Förebilden är Sylfs framgångsrika AT-rankning.

Personcentrerad vård förkortade tiden på sjukhus

I dag riktas hård kritik mot det dominerande styrsystemet i sjukvården, New Public Management eller NPM. Ett alternativ som ibland förs fram är personcentrerad vård. Men vad innebär det? Europas enda forskningscentrum för personcentrerad vård ligger i Göteborg. (5 kommentarer)

Wedin beredd att fortsätta som ordförande

Marie Wedin vill fortsätta som Läkarförbundets ordförande två år till.  (1 kommentar)

Lagändring krävs för att läkare ska få arbeta ideellt

Kan en läkare hjälpa en skidåkare som brutit benet under ett lopp eller en plåstra om scout på sin fritid utan att riskera sanktioner? Enligt Socialdepartementet finns bara en lösning för att möjliggöra frivilligarbete – att ändra lagen. (11 kommentarer)

Etikkommittéerna blir kvar

Den oberoende etikprövningen blir kvar i den nya förordning om kliniska prövningar som förhandlats fram på EU-nivå. I EU-kommissionens förslag hade etikkommittéerna lyfts bort, något som starkt kritiserats av många läkarorganisationer. (2 kommentarer)

BB Sophia får grönt ljus

 BB Sophia ska öppna i mars. Måndagen den 13 januari godkändes förlossningskliniken  för vårdval förlossning.

Hammarström och Falkehed hemma igen

Fotografen Niclas Hammarström och frilansjournalisten Magnus Falkehed är äntligen hemma efter en och en halv månads fångenskap.

Etikprövningar försenas i Uppsala och Stockholm

Etikprövningsnämnderna i Uppsala och Stockholm har tvingats ställa in årets första sammanträden. Nära hundra medicinska studier som väntar på prövning drabbas. (1 kommentar)

Hammarström och Falkehed fria

Fotografen Niclas Hammarström och frilansjournalisten Magnus Falkehed har släppts fria enligt UD. (1 kommentar)