Bortförd svensk saknas fortfarande

Fem medarbetare från Läkare utan gränser fördes bort i Syrien den 2 januari.

Han avdramatiserar alkoholvården

Han avdramatiserar alkoholvården

Fem av sex svenskar som är beroende av alkohol söker inte behandling. De ser dagens missbruksvård som avskräckande, säger alkoholläkaren Sven Andréasson. Med Riddargatan 1 i Stockholm har han skapat en ny modell av alkoholmottagning, som är välkomnande och öppen mot samhället. (4 kommentarer)

Frågetecken om PDL rätas ut

På regeringens uppdrag har ett informationsmaterial tagits fram som ska skingra osäkerheten om vad som är tillåtet och inte enligt Patientdatalagen. En missuppfattning är att det inte är tillåtet att ta fram patientfall för  undervisning.

2014 blir genombrott för nätjournalerna

2014 blir genombrott för nätjournalerna

Under 2014 kommer en rad landsting att införa journal på nätet. Läkarföreningarna hoppas på bättre gehör för deras synpunkter än vid införandet i Uppsala. (1 kommentar)

Västerbotten inför AT-råd

För att råda bot på missnöjet hos AT-läkarna i Umeå och Skellefteå inför landstinget i Västerbotten ett AT-råd.

Detta önskar vi oss av 2014

Vad var det bästa som hände under 2013? Nationella taxan överlevde Boström, Läkaruppropet kom och Zarembas artikelserie satte fokus på vårdens styrning. Det var några av svaren som Läkartidningen fick. (3 kommentarer)

Myndighetskartan ritas om

Var tar Smittskyddsinstitutet vägen? Och vad ska egentligen eHälsomyndigheten göra? Vid årsskiftet målas myndighetskartan om. (1 kommentar)

Landstinget i Uppsala slipper skadestånd

Landstinget i Uppsala lät ett tv-produktionsbolag filma en svårt sjuk man som vårdades på Akademiska sjukhuset men behöver inte betala något skadestånd till de anhöriga. (7 kommentarer)

Myndighet för kliniska studier föreslås

En utredning föreslår att en ny myndighet bildas för att samordna kliniska studier och underlätta matchningen av patienter och prövare. 

IVO ska utreda färre ärenden och snabbare

Låt patientnämnderna ta hand om majoriteten av patienternas klagomål på vården. Det är Statskontorets huvudsakliga förslag för effektivare hantering av ärendena. (1 kommentar)

Onkologupprop mot bristande resurser i Västra Götaland

»Skillnaden mellan behov och den faktiska bemanningen har blivit så stor att vi känner oss nödgade att påkalla detta för samtliga beslutandenivåer inom Västra Götalandsregionen«, skriver 46 läkare i ett öppet brev. (2 kommentarer)

Ingen remiss om ny läkarutbildning »i detta skede«

Läkarutbildningsutredningen är klar sedan mars, men remissen låter vänta på sig. Först ska regeringen utreda de ekonomiska följderna. »Tragiskt«, tycker Sylfs ordförande Emma Spak.

Stora kostnader för skador i vården

I 15 procent av alla vårdtillfällen skadas en patient, visar en granskning av samtliga landsting. Cirka 5 procent av skadorna ger bestående skada eller leder till att patienten avlider.

Blekingesjukhuset misstänkt för brott mot tystnadsplikt

Det finns anledning att tro att brott mot tystnadsplikten har begåtts när tv-programmet »112 - på liv och död« spelades in på Blekingesjukhuset. Det säger Justitiekanslern.

Nu ska återbesöken rapporteras

Från och med årsskiftet ska landstingen rapportera hur väl de klarar att ge återbesök i tid. Det har regeringen och SKL beslutat inom ramen för 2014 års kömiljard.

DI granskar medicinska appar

Framtidens patient är en interaktiv patient med all sin hälsoinformation i fickan. Men där – i fickan – ska informationen helst stanna. Nu granskar Datainspektionen säkerheten hos appar som hanterar patientdata.

Läkartidningens julappstips

Läkartidningens julappstips

Läkartidningen bad några app-användande läkare tipsa om appar som hjälper dem i deras kliniska vardag eller som gör arbetsdagen enklare och roligare.  (7 kommentarer)

Alla får stimulanspengar för äldrevård

I år får samtliga kommuner och landsting i Sverige ta del av de statliga prestationspengarna för äldrevård. Det beslöt regeringen i mitten av december. 

Skarp kritik mot satsningar på kvalitetsregister

Statens satsningar på de nationella kvalitetsregistren riskerar att missa målet – åtminstone om målet är att de ska användas i det lokala kvalitetsarbetet. Den analysen gör Riksrevisionen i en bitvis starkt kritisk rapport. (8 kommentarer)

OECD: »Sverige är en förebild«

Svensk hälso- och sjukvård är en förebild, enligt OECD. Men det finns förbättringsområden.