Ny fågelinfluensa kan smitta människor

Två personer i Kina har drabbats av en ny typ av fågelinfluensa. Det är de första kända fallen där fågelvirus av typen H10N8 spritts till människor.

Helt landsting ska ST-granskas

För första gången har ett landsting valt att låta inspektera samtliga ST-utbildningar på samma gång. Det är landstinget Västmanland som beställt granskningen av Läkarförbundets dotterbolag Lipus AB.  

Vävnadsprov behövs fortfarande vid misstänkt prostatacancer

Statens beredning för medicinsk utvärdering har utvärderat alternativa diagnostiska metoder för patienter med misstänkt prostatacancer.

Brottslighet vanlig orsak till återkallad legitimation

Förra året blev 17 läkare av med sin legitimation. Hälften av dem fick den återkallad på grund av kriminalitet. 12 läkare sattes under prövotid, de flesta för missbruk.

Fler riskindivider har inte upptäckts med ny lag

Den nya patientsäkerhetslagen skulle bli ett effektivare vapen för att upptäcka riskindivider i sjukvården. Prövotiderna lyftes fram som en nyckel. Men tre år efter att lagen kom får färre läkare än tidigare prövotid.

154 ärenden hos vårdåklagare – bara handfull till åtal

Under det år som landets tolv vårdåklagare har varit verksamma har de hanterat drygt 150 ärenden. Endast en handfull har gått till åtal.

Upplevd diskriminering vanligt bland underläkare

Nästan var tredje kvinnlig underläkare känner sig diskriminerad på grund av sitt kön – och det blir värre ju längre upp i karriären de kommer. För att råda bot på den utbredda diskrimineringen startar Sylf ett nytt projekt.

Läkaresällskapet uppmanar till bojkott av sjukhusserier

Svenska läkaresällskapet avråder läkare från att delta i dokumentära sjukhusserier. – Det här är en maning till uppror, säger säger etikdelegationens ordförande Ingemar Engström. (9 kommentarer)

Lågutbildade och kvinnor får mer lugnande medel

Sömnmedel och lugnande medel skrivs ut oftare till kvinnor än till män, och oftare till lågutbildade än högutbildade. Det framgår av Socialstyrelsens årliga sammanställning av tillståndet i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Skärpt straff för barnsexbrott

Fyra års fängelse för våldtäkt mot barn. Det blev domen i hovrätten mot den läkare som i november dömdes för grovt sexuellt övergrepp mot barn av tingsrätten.

Skåneläkare säger nej till att splittra kliniker

Ledningen för Skånes universitetssjukhus vill skilja intensivvård från anestesi och dela på de sammanhållna kliniker som i dag finns i Malmö och Lund. En stark läkaropinion tycker att det är ett dåligt förslag. (1 kommentar)

Antibiotikaförskrivningen minskar kraftigt

Antalet utskrivna antibiotikarecept i Sverige per 1 000 invånare minskade med 8 procent mellan 2012 och 2013. Det är den kraftigaste minksningen på ett år sedan millennieskiftet. (5 kommentarer)

Läkaryrket på frammarsch

Sverige blir allt läkartätare och vården allt mer läkartung. Det visar Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd, som ändå spår en fortsatt stark efterfrågan på nya läkare. (1 kommentar)

På vårdvalsfronten (nästan) intet nytt

Intresset för att införa nya vårdval i specialistvården fortsätter att vara ljumt. Inget nytt landsting har tillkommit bland de som valt att söka pengar ur regeringens särskilda pott för vårdvalsutveckling. 

Utvärdering pekar på brister i läkarutbildningar

Tre av landets läkarprogram har brister som måste åtgärdas inom ett år. Annars hotar Universitetskanslersämbetet att dra in deras examenstillstånd. 

Svea hovrätt tar upp sjukhusfilmningsfallet

Det uppmärksammade fallet på Akademiska sjukhuset kommer att tas upp i Svea hovrätt.

Förening för industrianställda läkare på gång

Nu drar arbetet med att starta Läkarförbundets åttonde yrkesförening igång.

Unikt beslutsstöd för barnsjukvård kan införas nationellt

Regeringen satsar 15 miljoner under två år för att utreda ett brett införande av beslutstödet ePed, som utvecklats vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Läkarförbundet har varit pådrivande.

»Generalisterna« vill lyfta primärvården

Hur kom ni på idén? – Jag har en kompis som har en juridik-podcast och tänkte att man kunde göra något liknande inom medicin. En annan drivkraft är frustration. Det finns mycket som vi är frustrerade över. Och vi vill inte bara klaga, utan göra något för att försöka förändra. Vad är ni frustrerade över? […] (2 kommentarer)

De gör Sveriges första medicinska podcast

De gör Sveriges första medicinska podcast

Är det värst att dö av kyla eller värme och varför är man en så usel läkare till sina egna barn? Det är typiska ämnen i Sveriges första medicinska podcast Ronden som spelas in av två läkare i Stockholm.