Twittrande läkarstudent varnas

En läkarstudent i Umeå varnas efter att ha skrivit taskiga inlägg om sina lärare och kurskamrater på lektionerna. (1 kommentar)

Juridisk gråzon kring beslutsoförmögna ska minska

Regeringen har lämnat över sitt förslag till ny patientlag till Lagrådet. Bland annat klargörs att beslutsoförmögna ska få akut vård om deras liv hotas.

Läkare utan gränsers data blir tillgängligt för forskning

Läkare utan gränser gör sina medicinska data tillgängliga för forskning. I första hand handlar det om uppgifter om behandling av tuberkolos, sömnsjuka och HIV.

Nordisk överenskommelse kan gå i graven

I sommar kan den gamla nordiska överenskommelsen om en gemensam arbetsmarknad för hälso- och sjukvårdspersonal brytas. (4 kommentarer)

Patientnämnder vill inte ta IVO:s ärenden

Flera patientnämnder är kritiska till Statskontorets förslag om att de ska ta hand om IVO:s patientklagomål.

Vite krävs för pressade bakjourer

Arbetsmiljöverket kräver att landstinget betalar 75 000 kronor i vite på grund av den tunga arbetsbelastningen på bakjourerna vid barn- och ungdomskliniken vid Centrallasarettet i Karlstad.

Pappersrecept kan slopas för narkotikaklassade läkemedel

För att minska problemet med falska recept kan narkotikaklassade läkemedel i framtiden bara få skrivas ut på e-recept. Frågan ska utredas inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin.

24-timmarsregeln blir kvar

Regeringen har klubbat igenom lagrådsremissen som ska ligga till grund för propositionen om tillgänglighet och prissättning av läkemedel.

Nationell strategi ska förebygga kronisk sjukdom

I år inleds en fyraårig satsning för att förebygga kroniska sjukdomar.  (1 kommentar)

Läkarförbundet fortsätter att växa

Läkarförbundets medlemsantal växte med närmare 900 personer i fjol, en ökning med två procent. Samtidigt lämnar allt fler yrkesverksamma förbundet.

Gotland har vunnit mest på regeringens vårdsatsningar

En sammanställning i Dagens Samhälle visar att Gotland är den region eller landsting som fått mest stimulanspengar från regeringen sett till befolkningens storlek.

Studenter i regionaliserad utbildning stannar för AT

Mer än två tredjedelar av studenterna vid Umeås regionaliserade läkarutbildning stannar och gör AT i det landsting där de gått sina kliniska terminer.

Narkosläkaren begär 2,5 miljoner i skadestånd

Strax före jul inkom narkosläkaren med en begäran om skadestånd och ersättning för frihetsberövande till Justitiekanslern, JK. (22 kommentarer)

Unika lösningar för frivilligarbete i Östersund och Åre

I Östersund har ett särskilt avtal slutits med Jämtlands läns landsting för att göra det möjligt för medicinsk personal att arbeta som volontärer på skidskyttetävlingar.

Patienterna kan få sköta kollen av journalloggarna

I Uppsala vill tjänstemän på landstinget ha en diskussion med Datainspektionen om att låta patienterna själva sköta merparten av loggkontrollen. (6 kommentarer)

Förbättringar av vården i livets slutskede

Fler döende äldre får brytpunktssamtal och smärtskattning, visar Socialstyrelsens och SKL:s Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre 2013. (1 kommentar)

Företagshälso­vården lanserar egna riktlinjer

För första gången presenteras riktlinjer särskilt framtagna för företagshälsovården.

»Framtidens avdelning« ska jaga tidstjuvar i Göteborg

»Framtidens avdelning« ska jaga tidstjuvar i Göteborg

I maj öppnar »Framtidens avdelning« på Östra sjukhuset i Göteborg. En experimentverkstad som ska spåra de onödiga tidstjuvarna i vården.  (2 kommentarer)

»Partnerskap med patienten gör vården effektivare«

»Partnerskap med patienten gör vården effektivare«

Inger Ekman började arbeta med personcentrerad vård för att hon ville att patienterna skulle må bättre. Det visade sig att vården dessutom blev effektivare. (1 kommentar)

Rankning ska ge skjuts åt fortbildningen

Läkarförbundet lanserar nu en fortbildningsrankning som ska visa hur sjukhusen tar sitt ansvar för kompetensutvecklingen. Förebilden är Sylfs framgångsrika AT-rankning.