Personcentrerad vård förkortade tiden på sjukhus

I dag riktas hård kritik mot det dominerande styrsystemet i sjukvården, New Public Management eller NPM. Ett alternativ som ibland förs fram är personcentrerad vård. Men vad innebär det? Europas enda forskningscentrum för personcentrerad vård ligger i Göteborg. (5 kommentarer)

Wedin beredd att fortsätta som ordförande

Marie Wedin vill fortsätta som Läkarförbundets ordförande två år till.  (1 kommentar)

Lagändring krävs för att läkare ska få arbeta ideellt

Kan en läkare hjälpa en skidåkare som brutit benet under ett lopp eller en plåstra om scout på sin fritid utan att riskera sanktioner? Enligt Socialdepartementet finns bara en lösning för att möjliggöra frivilligarbete – att ändra lagen. (11 kommentarer)

Etikkommittéerna blir kvar

Den oberoende etikprövningen blir kvar i den nya förordning om kliniska prövningar som förhandlats fram på EU-nivå. I EU-kommissionens förslag hade etikkommittéerna lyfts bort, något som starkt kritiserats av många läkarorganisationer. (2 kommentarer)

BB Sophia får grönt ljus

 BB Sophia ska öppna i mars. Måndagen den 13 januari godkändes förlossningskliniken  för vårdval förlossning.

Hammarström och Falkehed hemma igen

Fotografen Niclas Hammarström och frilansjournalisten Magnus Falkehed är äntligen hemma efter en och en halv månads fångenskap.

Etikprövningar försenas i Uppsala och Stockholm

Etikprövningsnämnderna i Uppsala och Stockholm har tvingats ställa in årets första sammanträden. Nära hundra medicinska studier som väntar på prövning drabbas. (1 kommentar)

Hammarström och Falkehed fria

Fotografen Niclas Hammarström och frilansjournalisten Magnus Falkehed har släppts fria enligt UD. (1 kommentar)

Bortförd svensk saknas fortfarande

Fem medarbetare från Läkare utan gränser fördes bort i Syrien den 2 januari.

Han avdramatiserar alkoholvården

Han avdramatiserar alkoholvården

Fem av sex svenskar som är beroende av alkohol söker inte behandling. De ser dagens missbruksvård som avskräckande, säger alkoholläkaren Sven Andréasson. Med Riddargatan 1 i Stockholm har han skapat en ny modell av alkoholmottagning, som är välkomnande och öppen mot samhället. (4 kommentarer)

Frågetecken om PDL rätas ut

På regeringens uppdrag har ett informationsmaterial tagits fram som ska skingra osäkerheten om vad som är tillåtet och inte enligt Patientdatalagen. En missuppfattning är att det inte är tillåtet att ta fram patientfall för  undervisning.

2014 blir genombrott för nätjournalerna

2014 blir genombrott för nätjournalerna

Under 2014 kommer en rad landsting att införa journal på nätet. Läkarföreningarna hoppas på bättre gehör för deras synpunkter än vid införandet i Uppsala. (1 kommentar)

Västerbotten inför AT-råd

För att råda bot på missnöjet hos AT-läkarna i Umeå och Skellefteå inför landstinget i Västerbotten ett AT-råd.

Detta önskar vi oss av 2014

Vad var det bästa som hände under 2013? Nationella taxan överlevde Boström, Läkaruppropet kom och Zarembas artikelserie satte fokus på vårdens styrning. Det var några av svaren som Läkartidningen fick. (3 kommentarer)

Myndighetskartan ritas om

Var tar Smittskyddsinstitutet vägen? Och vad ska egentligen eHälsomyndigheten göra? Vid årsskiftet målas myndighetskartan om. (1 kommentar)

Landstinget i Uppsala slipper skadestånd

Landstinget i Uppsala lät ett tv-produktionsbolag filma en svårt sjuk man som vårdades på Akademiska sjukhuset men behöver inte betala något skadestånd till de anhöriga. (7 kommentarer)

Myndighet för kliniska studier föreslås

En utredning föreslår att en ny myndighet bildas för att samordna kliniska studier och underlätta matchningen av patienter och prövare. 

IVO ska utreda färre ärenden och snabbare

Låt patientnämnderna ta hand om majoriteten av patienternas klagomål på vården. Det är Statskontorets huvudsakliga förslag för effektivare hantering av ärendena. (1 kommentar)

Onkologupprop mot bristande resurser i Västra Götaland

»Skillnaden mellan behov och den faktiska bemanningen har blivit så stor att vi känner oss nödgade att påkalla detta för samtliga beslutandenivåer inom Västra Götalandsregionen«, skriver 46 läkare i ett öppet brev. (2 kommentarer)

Ingen remiss om ny läkarutbildning »i detta skede«

Läkarutbildningsutredningen är klar sedan mars, men remissen låter vänta på sig. Först ska regeringen utreda de ekonomiska följderna. »Tragiskt«, tycker Sylfs ordförande Emma Spak.