Marie Wedin om tankesmedjan

Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet, tycker inte att en ny tankesmedja behövs.  (2 kommentarer)

Läkaruppropet vill bilda en tankesmedja

Läkaruppropets initiativtagare vill starta en tankesmedja för att försöka förbättra sjukvården. (4 kommentarer)

Hägglund nobbar möte med SLF

Läkarförbundet bad i september om ett möte med socialminister Göran Hägglund och äldreminister Maria Larsson för att presentera sina förslag om hur äldres behov av läkarinsatser bättre ska kunna tillgodoses. På grund av en fullbokad kalender har dock Göran Hägglund avböjt ett möte.

Hon vet vad patienterna undrar över efter läkarbesöket

Hon vet vad patienterna undrar över efter läkarbesöket

»Det är viktigt att läkare syns på tv, att vi talar utifrån vår kunskap. Det finns väldigt mycket oro och funderingar ute i samhället så när vi kan ska vi vara med och berätta det vi vet«, säger Gunilla Hasselgren, läkare i SVT:s »Fråga doktorn«.

»Arga doktorn« är besviken

Arga doktorn Björn Bragée hade hoppats att hans TV-program skulle ge upphov till en övergripande debatt om de patienträttigheter som är en legalitet och vilka svårigheter som kan vara en realitet.

Riktiga läkare på TV

Det finns all anledning att diskutera etik och gränsdragningar för sjukvård i tv. I Läkartidningens artiklar om detta fenomen vänds blickarna mot läkarna. Vad betyder det att bli en tv-läkare?  (1 kommentar)

TV har gjort mig till en bättre doktor

TV har gjort mig till en bättre doktor

Oroliga för vad kollegerna egentligen ska tycka, men också glada över att få göra en upplysande insats och visa upp sjukvården. Så reflekterar några tv-läkare över sina uppdrag. Alla är nöjda med programmen de var med i och de flesta tycker att erfarenheten varit positiv. (1 kommentar)

Inga stimulansmedel fryser inne i år

Inga stimulansmedel fryser inne i år

Eva Nilsson Bågenholm, internmedicinare och tidigare ordförande för Läkarförbundet, är sedan snart tre år regeringens äldresamordnare med placering på Socialdepartementet. Uppdraget är att leda den av regeringen beslutade satsningen på de »mest sjuka äldre«. I det uppdraget reser hon mycket – hon har besökt alla län och landsting och många av Sveriges kommuner – och […]

SKL släpper överbeläggningssiffror för enskilda sjukhus

De mest överbeläggningsdrabbade sjukhusen har mer än tio gånger så mycket överbeläggningar och utlokaliseringar som de som klarar sig bäst, visar statistik från SKL.

Fängelse för grova sexuella övergrepp

Den läkare som har stått åtalad för en rad sexualbrott mot barn dömdes i dag till två och ett halvt års fängelse. Att han utnyttjat läkarrollen för att begå övergreppen anses försvårande.

Landstingen klarade antibiotikamålen

Samtliga landsting har minskat förskrivningen av antibiotika i år visar en utvärdering från Smittskyddsinstitutet.  (1 kommentar)

Beroendemedicin föreslås bli ny specialitet

Socialstyrelsen föreslår att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare. Enligt Svensk förening för beroendemedicin kommer patienter med beroendesjukdom få snabbare och bättre vård om det blir så.

Var fjärde klinisk prövning offentliggörs inte

Resultaten från var fjärde klinisk prövning redovisas inte öppet. enligt en ny studie. Författarna betecknar det som ett brott mot det etiska kontraktet med deltagarna.

Oro efter uppdelning mellan akut och planerad vård

Oro efter uppdelning mellan akut och planerad vård

Sjukhuset i Trollhättan inriktas ytterligare mot akutvård medan Uddevalla sjukhus ska fokusera på planerad vård. Uppdelningen hotar patientsäkerheten, enligt läkare. (1 kommentar)

Väntetider för cancervård varierar stort

Väntetiderna inom cancervården fortsätter att variera stort inom landet. Det konstaterar Socialstyrelsen som för tredje året ställt samman data från åtta kvalitetsregister rörande de nio vanligaste cancerformerna.

Hyrläkare och äldre läkare skriver ut mer antibiotika

Äldre läkare och hyrläkare är mer generösa med att skriva ut antibiotika, medan yngre läkare är bättre på att följa riktlinjer och vara återhållsamma. Det visar en studie i landstinget i Jönköping. (1 kommentar)

»TakeCare-haverier medförde allvarliga risker för vårdskador«

Orsakerna till de omfattande driftsstoppen i journalsystemet TakeCare i juni i år har nu klarlagts. Enligt chefläkarna vid flera Stockholmssjukhus medförde stoppen risker för allvarliga vårdskador.

Skyddet för forskningspersoner stärks i reviderad Helsingforsdeklaration

Kravet att patienter som deltar i medicinsk forskning ska rätt till effektiv behandling efter att en studie avslutats har skärpts i den nya versionen av Helsingforsdeklarationen. 

Sjukstugan 3.0

Sjukstugan 3.0

Med en allt äldre befolkning ställs glesbygdssjukvården på nya prov. För att kunna ge en god vård till rimliga kostnader trots sitt perifera läge satsar man i Storuman på att utveckla telemedicinska och andra metoder. Distriktsläkaren Peter Berggren ger Läkartidningen en bild av glesbygdssjukvårdens utmaningar.Foto: Marie Birkl  (4 kommentarer)

WMA: Homosexualitet är ingen sjukdom

Det är oetiskt att som läkare medverka till att »bota« homosexualitet, slår WMA fast i ett uttalande.