Surrogatmoderskap – för vems bästa?

Såväl surrogatmoderns, de barnlängtade föräldrarnas, barnets eller dess syskons intressen och rättigheter behöver beaktas i frågan om huruvida surrogatmoderskap bör regleras och tillåtas i Sverige. (2 kommentarer)

Första utbildningen för chefläkare startade på stämman

Första utbildningen för chefläkare startade på stämman

Kursen ska tydliggöra och utveckla chefläkarrollen.

Läkaresällskapet startar grupp för global hälsa

Läkaresällskapet startar grupp för global hälsa

»Vi är ganska sparsamma när det gäller att starta kommittéer, men det här har värkt fram«, sa Håkan Billig från SLS om beslutet att skapa en kommitté för global hälsa.

»Märkligt att fortbildningen regleras för väktare men inte för läkare«

Det är dags att redovisa fortbildningen på samma sätt som vårdproduktionen. Det var ett av kraven på Läkarförbundets seminarium »Kompetenta läkare – spelar det någon roll?«.

Vad tycker du om årets riksstämma?

Läkartidningen frågade fem läkare på Waterfront i Stockholm på torsdagseftermiddagen.

»Krånglande IT-system värsta stötestenen«

Många kände igen sig i beskrivningarna. Det visade sig när den färska rapporten från Myndigheten för vårdanalys diskuterades på Medicinska riksstämman på fredagen. Hårdast omdömen fälldes om IT-systemen. (6 kommentarer)

»Patienterna blir aldrig mer än betraktare om vi inte ändrar vårt språk«

Om patienternas direktåtkomst till sina journaler ska leda till bättre hälsa måste språket anpassas. Utmaningen är att göra det utan att exaktheten offras. (7 kommentarer)

Självkritiskt om vårdens IT-system

Det blev en rejäl dos självkritik när vårdens omtvistade IT-system diskuterades under punkten »eLäkekonst – hur ska patienterna och professionen få nytta av IT?« (1 kommentar)

Samtal om levnadsvanor: Svårt att nå högriskgrupperna

Socialstyrelsens modell för samtal om levnadsvanor verkar fungera. Men det är svårt att nå de mest utsatta.

Stark opinion mot vårdens styrsystem

Stark opinion mot vårdens styrsystem

Sjukvårdens organisation kommer att bli en het valfråga, enligt flera av deltagarna på en mycket välbesökt paneldebatt på Medicinska riksstämman på torsdagen. (2 kommentarer)

Portfölj eller poäng – hur ska fortbildningen se ut?

Portfölj eller poäng – hur ska fortbildningen se ut?

Recertifiering eller inte? Det var en av frågorna som debatterades på Waterfronts scen under rubriken »Vem vill gå till en läkare som inte hänger med?«.

Läkarförbundets förslag till bättre äldrevård diskuterades

På ett fullsatt seminarium som Läkarförbundet arrangerade på riksstämman diskuterades Läkarförbundets rapport »Varför kan inte doktorn komma?«.

Spontan Balintgrupp på Waterfront

Läkartidningen var med när ett av konferensrummen på Stockholm Waterfront förvandlades till en Balintgrupp.

»Fattigdomens biologi« inledde riksstämman

»Fattigdomens biologi« inledde riksstämman

När Skottland på 60- och 70-talen drabbades av arbetslöshet slog detta hårt mot folkhälsan. Om det sambandet och vad man behöver göra berättade Sir Harry Burns på riksstämmans invigningsmöte. 

Nya föreskrifter mot undernäring i vården

För första gången kommer Socialstyrelsen med föreskrifter för att förebygga och behandla undernäring.

Utveckling av läkarrollen kräver engagemang

Utveckling av läkarrollen kräver engagemang

»Dagens hälso- och sjukvårdssystem omöjliggör en positiv utveckling av läkarrollen.«  (1 kommentar)

»Vi lever i tron att vi behandlar alla lika«

»Vi lever i tron att vi behandlar alla lika«

Fler målnivåer, resultat i realtid och snabbare riktlinjer. Det var några förslag för att minska ojämlikheten i vården.

»Efter frikännandet fick jag sparken«, sa narkosläkaren

Efter frikännandet fick jag sparken, berättade Viveka Lindén, narkosläkaren i Astrid Lindgren-fallet, på ett seminarium på riksstämman på torsdagen. Enligt Karolinska universitetssjukhuset stämmer det inte. Men Viveka Lindén berättar att hon erbjöds avgångsvederlag eftersom hon inte på några villkor kunde få återgå till sin ordinarie tjänst. (Uppdaterad 06 DEC 2013) (7 kommentarer)

»SPUR med muskler« ett sätt att stänga dålig ST

ST-utbildningar som inte håller måttet måste kunna stängas. Det hävdade en av talarna i en föreläsningsserie som arrangerades av Framtidens specialistläkare.

Läkarförbundet vill ha föreskrift för fortbildningen

Nya EU-regler ställer högre krav på att läkare får kompetensutveckling under hela sin karriär. Att reglera forbildningen i en föreskrift är ett förslag som regeringens utredare nu överväger.  (1 kommentar)