Vårdanalys kritisk till Socialstyrelsens rapport om vårdskillnader

Flera av skillnaderna som pekas ut i Socialstyrelsens rapport »Ojämna villkor för hälsa och vård« bygger på bristande underlag, enligt Vårdanalys.

Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd

En ny lag föreslås stärka meddelarskyddet för anställda i privata vårdföretag. Syftet är att öka insynen i skattefinansierad verksamhet.

Så ska läkarna få mer tid för patienterna

Svenska läkare träffar få patienter jämfört med andra OECD-länder. Nu föreslås fyra åtgärder för att använda läkarnas tid mer effektivt. (10 kommentarer)

Läkarförbundet vill skärpa reglerna

Näthandel med alkohol fortsätter att växa, men regelverket är otydligt och det är oklart var gränsen går mellan lagligt och olagligt. Därför bör regeringen skyndsamt se till så att rättsläget klarläggs och reglerna skärps. 

Sjukhusen får högre betyg än vårdcentralerna

För åttonde året i rad kommer SKL:s och Socialstyrelsens gemensamma öppna jämförelser. Rapporten pekar på fortsatt stora regionala skillnader när det gäller vårdkvalitet. 

Fler läkare har en individuell fortbildningsplan

Allt fler läkare har en individuell fortbildningsplan, och de som har en plan får mer fortbildning. Sammantaget fortsätter trots det den tid som läkare ägnar åt fortbildning att minska.

Att oavsiktligt skada gör ont – även personal behöver läka sår

»Jag hade kunnat göra likadant. Jag förstår så innerligt väl hur du känner dig. Omständigheterna gjorde att det var just du.« Så skulle Magna Andreen Sachs vilja att läkare bemötte kolleger som varit inblandad i en vårdskada.

Uppskattat med samtal om svåra händelser – men svårt hinna med

»Människor som får prata under sansade och organiserade former om sådana här saker har lättare att bete sig vettigt mot varandra och bete sig vettigt mot sina patienter.«

Misstro mot vaccinationer tema i vinnande artikel

Under riksstämman delar Läkartidningen som vanligt ut priset för årets bästa artiklar. En av dem som belönas är Anders Lindberg, som skrivit en tänkvärd artikel om hur vården bör bemöta misstron mot vaccinationer.

6 favoriter från stämmoprogrammet

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin och Läkartidningens medicinska huvudredaktör Jan Östergren  väljer tre favoriter på Medicinska rikstämman.

Organ till salu – men till vilket pris?

Du misstänker att din patient planerar att åka utomlands för att köpa en njure. Hur bör du agera och vilken roll spelar svenska läkare i den globala organhandeln? (1 kommentar)

När Ockelbosjukan överraskade Lövånger

När Ockelbosjukan överraskade Lövånger

Under sensommaren bröt en oväntad epidemi av Ockelbosjuka ut i Lövånger – flera hundra kilometer längre norrut än normalt. Tack vare observanta distriktsläkare, en myggsamlande läkarstudent och nya analysmetoder kunde det myggburna viruset snabbt identifieras och isoleras.

DO tar inte upp ärende om åldersdiskriminering

En 46-årig man har anmält Karolinska institutet till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för åldersdiskriminering. Mannen kom inte in på läkarprogrammet. 

Regeringen måste agera nu

Rektorerna vid de lärosäten som ger läkarutbildning börjar bli otåliga över regeringens långa tystnad kring förslaget ny läkarutbildning.

Risker med utformningen av stimulanspaket

Kraven i statens stimulanspaket behöver bli mer genomtänkta för att minska risken för negativa sidoeffekter. Det är en av rekommendationerna i en ny rapport om prestationsbaserad ersättning i vården. 

Ånstrand ordförande för etiskt råd

Ånstrand ordförande för etiskt råd

Tidigare S-politikern Claes Ånstrand blir chef över ett nytt etiskt råd för offentligt finansierad vård och omsorg. Syftet är att öka allmänhetens insyn och underlätta medborgarnas möjligheter att välja vård av hög kvalitet.

Svenska läkare hinner med få patientbesök

Svenska läkare träffar betydligt färre patienter än genomsnittet bland OECD-länderna. Det framkommer i en färsk rapport. (4 kommentarer)

Stora regionala skillnader i antibiotikaförbrukning

Antibiotikaförbrukningen har minskat totalt sett. Men i Skåne skrivs fortfarande fler recept ut än i Västerbotten – en skillnad som inte beror på högre sjuklighet. (2 kommentarer)

Vinnarna av »Årets artikel«

Vinnarna av »Årets artikel«

Med blommor, diplom och fanfarer gratulerades vinnarna av Läkartidningens tävling Årets artikel. 

Protester mot slopat krav på etikprövning

EU-kommissionen vill ta bort kravet på etikprövning i regleringen av läkemedelsprövningar. Men från flera håll kommer nu kritik mot förslaget.