Ökad transparens ska minska ojämlikheten

Mer tillsyn, fler vägar in i vården och bättre information till patienterna. Det är några av förslagen från Patientmaktsutredningen för att göra vården i Sverige mer jämlik.

Återupprätta professionernas roll

De nuvarande styrsystemen leder till mer administration, sämre resultat och nedvärdering av professionalismen. Det hävdade ordförandena för Läkarförbundet, Lärarnas riksförbund och Polisförbundet vid ett extremt välbesökt seminarium i Almedalen på måndagen. (1 kommentar)

Förra ordföranden anser att man bör vidga vyerna

Förra ordföranden anser att man bör vidga vyerna

Varför kan inte doktorn komma? Så hette ett av Läkarförbundets seminarier under Almedalsveckan. Det handlade om läkarmedverkan i hemsjukvård för sköra äldre patienter. Men regeringens äldresamordnare anser att doktorn kan komma. Bara man tänker i lite nya banor. (1 kommentar)

Förslag: Skrota LUS-lagen

Läkarförbundet har länge velat få bort den så kallade LUS-lagen samt förordningen (1998:1518) om vissa anställningar inom hälso- och sjukvården, som tillåter universitetssjukhusen att anställa specialister respektive ST-läkare på tidsbegränsade kontrakt. I praktiken tillämpas inget av regelverken sedan Akademiska sjukhuset i Uppsala 2009 som sista universitetssjukhus införde tillsvidareanställning för alla nya ST-läkare. Nu föreslår Patientmaktsutredningen […]

Danska allmänläkare behåller sina licenser

Med minsta möjliga marginal röstade de danska familjeläkarna nej till att lämna det allmänna sjukförsäkringssystemet.

Minskat antal vårdplatser – igen

Efter förra årets utplaning av sjunkande antal vårdplatser pekar kurvan återigen nedåt. Per 1 000 invånare erbjuder den specialiserade vården 2,60 vårdplatser, ett nytt lägstarekord.Uppdaterad 1 juli 2013. (1 kommentar)

Stort medlemstapp i Läkaresällskapet

Stort medlemstapp i Läkaresällskapet

Sedan 2011 har Svenska Läkaresällskapet tappat uppemot var fjärde medlem. Orsaken tros vara att medlemmarna inte längre går in gratis på Medicinska riksstämman. Svenska Läkaresällskapets vd Filippa Nyberg anser att sifforna är »anledning till noggrann analys och eftertanke«. (2 kommentarer)

Ny utredningschef på Läkarförbundet

Ny utredningschef på Läkarförbundet

Per Johansson, utredare på Sveriges Psykologförbund, blir ny utredningschef på Läkarförbundets kansli. 

Stort gensvar på uppropet för bättre sjukvård

Debattinlägget »Läkarupprop för en bättre sjukvård« som publicerades på Läkartidningen.se precis innan midsommar har uppmärksammats stort. Och gensvaret blev omedelbart: på bara några dagar har antalet underskrifter stigit till över 6 000, och namnen blir fler hela tiden. (1 kommentar)

Dagens läkarutbildning klarar EU-krav

Yrkeskort, varningssystem för olämplig vårdpersonal och krav på kontinuerlig fortbildning, det är några av nyheterna i EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv.

Läkarförbundet kräver insatser mot IT-haverier

Med anledning av de IT-haverier som de senaste veckorna drabbat sjukvården i Stockholm kräver Läkarförbundet nu åtgärder för att minska risken för nya haverier. (1 kommentar)

Förundersökningen om barnsexbrott fortsätter

Onsdagen den 19 juni omhäktades den läkare som på sannolika skäl misstänks för flera olika sexualbrott mot barn. Förundersökningen väntas ta minst en månad till.

Tobaksförbud i Härnösand utreds vidare

Tobaksförbud i Härnösand utreds vidare

Ett medborgarförslag från Härnösandsläkaren Micael Fichtel har satt fart på den lokala debatten om att fasa ut tobak. 

Friheten lockade till allmänmedicinen

Frederik Liljefred, som utbildar sig till specialist i allmänmedicin, överväger nu att byta specialitet. »Om jag betalar 2–3 miljoner kronor för en mottagning förväntar jag att få ta ansvar för ramarna, och vill regionerna bestämma allt är det inte intressant för mig.«

Upprorsstämning bland Danmarks familjeläkare

Kritiken är massiv bland Danmarks allmänläkare mot den nya familjeläkarlag som regeringen lagt fram. Nu hotar man att lämna in sina licenser och börja arbeta på helt privat basis. (1 kommentar)

Öppning för sammanhållen journalföring för beslutsoförmögna

En utredning föreslår att samtyckeskraven i patientdatalagen lättas så att det blir möjligt för personer som saknar beslutsförmåga att ta del av vinsterna med sammanhållen journalföring.

Screening för tarmcancer föreslås

Socialstyrelsen vill att alla mellan 60-74 år ska erbjudas test för tjock- och ändtarmscancer

Läkare förtalsanmäler omdöme på nätet

En privatläkare har polisanmält webbplatsen Doktorsguiden för förtal. (3 kommentarer)

Professionerna föreslår åtgärder för bättre IT-system i vården

Ålderdomliga IT-system som är mer störande än stödjande, det är vardagen för många barnmors­kor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, enligt rapport till regeringen.

»Stockholmsdeklaration« för global hälsa

Läkaresällskapet och Lancet publicerar den så kallade Stockholmsdeklarationen för global hälsa, som bygger på en tvärdisciplinär konferens tidigare i vår.