Läkare i Gävle oroliga för den medicinska säkerheten på akuten

Sjuksköterskornas flykt riskerar att få allvarliga konsekvenser. Nu slår läkargruppen inom medicindivisionen på akutmottagningen i Gävle larm.

Sylf-ja till Europasamarbete

Ett enigt fullmäktige beslutade att Sylf ska med i European Junior Doctors (EJD) igen. För några år sedan lämnade Sylf den europeiska underläkarorganisationen i protest mot dess styrning.

Socialstyrelsen kritiserar sig själv

Socialstyrelsen går nu ut och kritiserar sig själv offentligt. Myndigheten menar att det förekommit allvarliga övergrepp mot romer och resande i dess historia.

Patienter förvånade över diagnos

Patienter förvånade över diagnos

Det finns en motsättning mellan patient och läkare i tolkningen av symtom på psykisk ohälsa. Det framgår av en ny avhandling som baseras på patienternas egna erfarenheter. (2 kommentarer)

Politiker debatterade hos Sylf

»Nya läkargenerationer måste ta sina fighter.« Den uppmaningen kom Lena Hallengren (S) med till underläkarna som samlats på Sylfs fullmäktigemöte.

Antibiotika skrivs ut via webbplats

Antibiotika skrivs ut via webbplats

Svara på några frågor på nätet, så kan du få möjlighet att behandlas med antibiotika. Den tjänsten erbjuds nu på webbplatsen uvi.se. (2 kommentarer)

Patienters rapportering av biverkningar används inte

Patienters erfarenheter om läkemedelsbiverkningar tas inte tillvara av Läkemedelsverket. Det skriver bland andra Gunnar Ågren, läkare och tidigare generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Kvinnor drabbas oftare än män av kvalitetsbrister i vården

Vården av kvinnor anmäls till och prickas av tillsynsmyndigheterna oftare än vården av män. Det visar SKL:s nya statistik om jämställdhet i hälsa och vård. (2 kommentarer)

Politikerdebatt och »task shifting« på Sylfs fullmäktigemöte

Den 21-22 mars är det dags för Sveriges yngre läkares förening fullmäktigemöte på Spårvagnshallarna i Stockholm.

SMER ansluter till bojkott av vita dokusåpor

En majoritet av medlemmarna i Statens medicinsk-etiska råd (SMER) uppmanar landstings- och sjukhusledningar att inte teckna kontrakt om TV-inspelningar där patienternas integritet kan hotas.

Sällskapet startar projekt med Läkaruppropets initiativtagare

Sällskapet startar projekt med Läkaruppropets initiativtagare

Projektet »En värdefull vård« ska analysera vårdens styrsystem utifrån läkarnas yrkesetiska regler och hälso- och sjukvårdslagens principer samt skapa opinion. (4 kommentarer)

Vitesföreläggande för brister i utbildning om strålbehandling

Vitesföreläggande för brister i utbildning om strålbehandling

Strålsäkerhetsmyndigheten kräver att landstinget i Västernorrland dokumenterar vilka utbildningsmoment som ska gälla för att nyanställda läkare och sjukhusfysiker ska få arbeta med strålbehandling. Föreläggandet är förenat med vite.

Sjukvårdspolitiker: Slå ihop landstingen

Landstingen har inte klarat uppgiften att skapa en jämlik vård. Därför vill sjukvårdspolitiker på båda sidor om blockgränsen slå ihop landstingen till större enheter, och samtidigt öka den statliga styrningen. (1 kommentar)

Myndighetskartan för vården ritas om – igen

Vårdens myndigheter möbleras återigen om och får nya uppgifter. Socialstyrelsen föreslås bli ett nav i den nya organisationen för kunskapsstyrning.

Hela Region Skåne under IVO:s lupp

Hela Region Skåne under IVO:s lupp

IVO riktar allvarlig kritik mot de skånska akutmottagningarna, efter att ha gjort en ny typ av omfattande granskning av regionens hälso- och sjukvård. Problemen beror bland annat på vårdplatsbrist, överbeläggning och bristande kompetens.  

Konkurrensverkets granskning av vårdval i primärvården utökas

Konkurrensverket ska göra en detaljerad genomgång av hur ersättningssystemen i primärvården är utformade, enligt ett utökat regeringsuppdrag.

Allt vanligare att skyddsombud larmar om brister i sjukvården

Allt vanligare att skyddsombud larmar om brister i sjukvården

Hälso- och sjukvårdens skyddsombud larmar allt oftare om brister i arbetsmiljön. Tre problem sticker ut: IT-system, överbeläggningar och hög arbetsbelastning.

Åkesson-besök kan leda till riktlinjer i Västerbotten

Åkesson-besök kan leda till riktlinjer i Västerbotten

Västerbottens läns landsting har inlett en översyn, och läkarfacket vill ha en diskussion med arbetsgivaren.

Kan det vara brottsligt att göra fel på jobbet? Det korta svaret är ja

Kan det vara brottsligt att göra fel på jobbet? Det korta svaret är ja

I samband med åtalet mot förlossningsläkaren i Eksjö har det återigen aktualiserats om sjukvårdspersonal som gör fel ska kunna hamna i domstol. (3 kommentarer)

Åklagare Stefan Edwardsson: Det måste vara straffbar oaktsamhet

Åklagare Stefan Edwardsson: Det måste vara straffbar oaktsamhet

Innan Stefan Edwardsson inledde förundersökningen mot förlossningsläkaren i Eksjö hade han några månader tidigare beslutat att inte inleda någon utredning utifrån samma ärende.