Arbetet för att minska vårdens administration tar form

Arbetet för att minska vårdens administration tar form

Styrsystem, arbetssätt och IT blir de områden som regeringens samordnare, Göran Stiernstedt, kommer att inrikta sig på för att se hur vården ska få mer tid till patienterna. (1 kommentar)

Läkare anmäler seg handläggning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, krävs på svar av Justitiekanslern sedan en läkare anmält myndigheten för långsam handläggning av ett patientklagomål.

Splittring av kliniker stoppades

Ledningen för Skånes universitetssjukhus har backat från sitt förslag att skilja intensivvård från anestesi. Förslaget hade fått hård kritik från läkare och andra personalgrupper.

Umeåläkare upprörda över landstingets reaktion

I ett öppet brev riktar femton landstingsanställda i Västerbotten hård kritik mot hur landstingsledningen hanterade Jimmie Åkessons besök. (1 kommentar)

Förstatligad sjukvård ingen universallösning

Under 00-talet har både Norge och Danmark genomfört stora reformer av sjukvårdssystemet. De ser olika ut, men båda har inneburit centralisering och mer makt till staten. Läkarna i de båda länderna ser med blandade känslor på resultaten.

Karin Båtelson ny ordförande i Sjukhusläkarna

Karin Båtelson ny ordförande i Sjukhusläkarna

Karin Båtelson vann över Thomas Zilling med 20 röster mot 14 när Sjukhusläkarna röstade om ny ordförande. Hon ser det som en nytändning att komma in i en yrkesförening igen. Till ny andre vice ordförande valdes Elin Ericsson.

Rekordmånga nya allmänläkare

Aldrig tidigare har så många nya allmänläkare blivit klara som 2012.  Socialstyrelsen utfärdade det året 405 nya specialistbevis i allmänmedicin, 80 fler än året innan.

»Fel av läkaren att blanda in politiska åsikter i arbetet«

Verksamhetschefen har nu haft ett samtal med den läkare som försökte stoppa Jimmie Åkessons studiebesök. Det var fel av läkaren att överskrida sina befogenheter när det gäller patientsäkerheten och att blanda in politiska åsikter i arbetet, säger verksamhetschefen.

Läkaren som försökte stoppa Åkesson kritiseras av landstinget

Läkaren som försökte stoppa Åkesson kritiseras av landstinget

Umeåläkaren blockerade vägen för Jimmie Åkesson och förklarade att han inte kunde besöka vårdavdelningen med hänvisning till patientsäkerheten. Agerandet får nu kraftig kritik av Västerbottens läns landsting, men möts med förståelse av läkarkollegor. (14 kommentarer)

Etikprövningsnämnden får allvarlig kritik av JK

Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, får allvarlig kritik av Justitiekanslern, JK, för bristfällig dokumentation. JK kommer att följa upp förändringsarbetet vid myndigheten.

Regelverk för nätjournaler får kritik av flera landsting

Center för eHälsa i samverkan, CeHis, vill att samma regelverk som i Uppsala ska gälla för nätjournalerna när de införs nationellt. Men flera landsting är kallsinniga.   (3 kommentarer)

TLV bjuder in berörda aktörer till samtal om högkostnadsskyddet

TLV bjuder in berörda aktörer till samtal om högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, vill bjuda in berörda aktörer till samtal om högkostnadsskyddet. Det är bra, tycker Daniel Carlzon, Läkarförbundets råd för IT, läkemedel och medicinteknik.

SBU tar fram evidensbaserad sajt för kroniker

Regeringen har gett SBU i uppdrag att skapa en webbplats med evidensbaserad information för patienter med kronisk sjukdom. (1 kommentar)

Fortbildningen bör regleras i föreskrift

Fortbildningen bör regleras i föreskrift

För att Sverige ska leva upp till nya EU-krav kommer en utredning att föreslå att Socialstyrelsen får ta fram en särskild föreskrift för läkares fortbildning. 

Vårdanalys ska följa upp att ny patientlag får önskad effekt

Det beslutade regeringen nyligen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Västernorrland åtalsanmäls för otillåtet övertidsuttag

Västernorrland åtalsanmäls för otillåtet övertidsuttag

Arbetsmiljöverket  anmäler landstinget i Västernorrland till åklagare för att man tagit ut för många övertidstimmar vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå. Beslutet är en framgång för Läkarförbundet, som hävdar att Arbetstidslagens maxgränser för övertid gäller för läkare.

Datorprogram åldersdiskriminerade läkarstudenter

Ett datorprogram som skulle fördela läkarstudenter i Lund på olika studieorter missgynnade äldre och yngre läkarstudenter, rapporterar studenttidningen Lundagård.

SLF-policy reder ut ansvaret för läkemedelslistan

Varje läkare som sätter in ett läkemedel eller på annat sätt ändrar i läkemedelslistan är ansvarig för eventuella krockar med andra behandlingar. Det är innebörden i ett policyförslag från Läkarförbundet. (3 kommentarer)

Samförstånd kring nätjournaler ska ge mer patientnytta

Samförstånd kring nätjournaler ska ge mer patientnytta

Sedan mitten av januari har åtta patienter vid hematologimottagningen på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm möjlighet att komma åt uppgifter ur sin journal hemifrån via nätet. Patienterna är testpiloter inför den lansering av nätjournaler på bred front som planeras i Stockholms läns landsting.

»Bra reform som kunde införts på ett bättre sätt«

En viktig lärdom från Uppsala, det landsting som var först med nätjournaler, är att man måste involvera professionerna. Det menar Åsa Cajander, forskare i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet och koordinator för DOME-projketet, som följer införandet nätjournaler i Uppsala. (1 kommentar)