Landstingen klarade antibiotikamålen

Samtliga landsting har minskat förskrivningen av antibiotika i år visar en utvärdering från Smittskyddsinstitutet.  (1 kommentar)

Beroendemedicin föreslås bli ny specialitet

Socialstyrelsen föreslår att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare. Enligt Svensk förening för beroendemedicin kommer patienter med beroendesjukdom få snabbare och bättre vård om det blir så.

Var fjärde klinisk prövning offentliggörs inte

Resultaten från var fjärde klinisk prövning redovisas inte öppet. enligt en ny studie. Författarna betecknar det som ett brott mot det etiska kontraktet med deltagarna.

Oro efter uppdelning mellan akut och planerad vård

Oro efter uppdelning mellan akut och planerad vård

Sjukhuset i Trollhättan inriktas ytterligare mot akutvård medan Uddevalla sjukhus ska fokusera på planerad vård. Uppdelningen hotar patientsäkerheten, enligt läkare. (1 kommentar)

Väntetider för cancervård varierar stort

Väntetiderna inom cancervården fortsätter att variera stort inom landet. Det konstaterar Socialstyrelsen som för tredje året ställt samman data från åtta kvalitetsregister rörande de nio vanligaste cancerformerna.

Hyrläkare och äldre läkare skriver ut mer antibiotika

Äldre läkare och hyrläkare är mer generösa med att skriva ut antibiotika, medan yngre läkare är bättre på att följa riktlinjer och vara återhållsamma. Det visar en studie i landstinget i Jönköping. (1 kommentar)

»TakeCare-haverier medförde allvarliga risker för vårdskador«

Orsakerna till de omfattande driftsstoppen i journalsystemet TakeCare i juni i år har nu klarlagts. Enligt chefläkarna vid flera Stockholmssjukhus medförde stoppen risker för allvarliga vårdskador.

Skyddet för forskningspersoner stärks i reviderad Helsingforsdeklaration

Kravet att patienter som deltar i medicinsk forskning ska rätt till effektiv behandling efter att en studie avslutats har skärpts i den nya versionen av Helsingforsdeklarationen. 

Sjukstugan 3.0

Sjukstugan 3.0

Med en allt äldre befolkning ställs glesbygdssjukvården på nya prov. För att kunna ge en god vård till rimliga kostnader trots sitt perifera läge satsar man i Storuman på att utveckla telemedicinska och andra metoder. Distriktsläkaren Peter Berggren ger Läkartidningen en bild av glesbygdssjukvårdens utmaningar.Foto: Marie Birkl  (4 kommentarer)

WMA: Homosexualitet är ingen sjukdom

Det är oetiskt att som läkare medverka till att »bota« homosexualitet, slår WMA fast i ett uttalande.

Hur ska sjukvården styras?

De flesta är överens om att dagens styrsystem för sjukvården fungerar dåligt. Men vad ska de ersättas med? En välbesökt debatt på Läkaresällskapet visade att buden är många. (4 kommentarer)

Läkaresällskapets nya ordförande: Mer fokus på ojämlik vård

Läkaresällskapets nya ordförande: Mer fokus på ojämlik vård

Kerstin Nilsson, nyvald ordförande för Läkaresällskapet, har inga stora förändringar på programmet. Men hon vill göra mer åt ojämlikheterna i sjukvården.

Läkare är du hela tiden – även på Twitter

Läkare är du hela tiden – även på Twitter

4 frågor till Anne Brynolf som stude­rat läkares professionella hållning på mikrobloggtjänsten Twitter. 

Läkare bildar förening för kost och hälsa

Satsa mer på kost som kan förebygga sjukdomar. Det är budskapet från en ny förening som håller på att bildas av en grupp svenska läkare. I första hand rekommenderar de vegankost.

Fler läkare arbetar längre

Allt fler läkare fortsätter att yrkesarbeta efter att de har fyllt 65. Men det finns stora luckor i kunskapen om hur många de egentligen är, och om var och hur de arbetar.

»Jag lär mig något nytt varje dag«

»Jag lär mig något nytt varje dag«

Det blir allt vanligare att läkare fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. Men få fortsätter lika länge som Jan Wålinder.  (6 kommentarer)

Läkare åtalad för tjänstefel på grund av patients brott

En överläkare i psykiatri kommer att ställas inför rätta åtalad för tjänstefel sedan en patient inom rättspsykiatrin begått brott under permissioner.  (4 kommentarer)

Fler blir sjukskrivna för stressjukdomar

Sjukpenningtalet fortsatte att öka under augusti månad. Det visar ny statistik från Försäkringskassan. Under det senaste året har sjukpenningtalet stigit med nära tio procent.

Kritik mot handledare som bedrev parallella studier

En läkare som var handledare för två närmast identiska studier vid två olika sjukhus kritiseras för att han inte informerade medarbetarna om saken.

Göran Stiernstedt ska minska administrationen i sjukvården

Göran Stiernstedt ska minska administrationen i sjukvården

Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting, blir nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård, meddelade regeringen i dag. (1 kommentar)