Forskare försöker att starta graviditet i donerad livmoder

Forskare i Göteborg har börjat återinföra embryon hos sju kvinnor som fått en transplanterad livmoder.

”Jag skriver en rapport på det här”

”Jag skriver en rapport på det här”

Diskussionen om NPM, New public management, fortsätter. När SVT:s Agenda ger sig ut i vårdverkligheten möts programmet av läkare som tröttnat på all dokumentation som måste göras.

Zaremba får hederspris

Journalisten Maciej Zaremba på Dagens Nyheter har fått ett hedersomnämnande av Guldspadejuryn för reportageserien »Patienten och prislappen«.

Världsläkarorganisationen uppmanar Uganda att ändra homosexlag

Lagen innebär bland annat att homosexualitet kan ge livstids fängelse.

Man kan få beröringsskräck

Man kan få beröringsskräck

Om läkare åtalas för misstag i vården kan det leda till en rädsla att ta sig an svåra fall. Det säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. (11 kommentarer)

Örebro har fått ett medicinarcampus

Örebro har fått ett medicinarcampus

Campus USÖ blir centrum för läkarstudenter och forskare vid sjukhuset.

»Vård som inte kan anstå« är en fråga för behandlande läkare

Så svarar Socialstyrelsen på regeringens önskan om ett förtydligande av begreppet. (1 kommentar)

EU-regler för e-cigaretter klubbade

EU-parlamentet röstade på onsdagen igenom det nya tobaksdirektivet. Därmed blir marknaden för e-cigaretter för första gången reglerad. Men EU-kommissionen hade önskat betydligt tuffare regler.

»Förenklingskommission« ska frigöra läkartid i Skåne

Sjuksköterskor som behandlar infektioner och tar bort leverfläckar frigör mer läkartid till de svåraste patientfallen. Det skulle kunna bli verklighet i Region Skåne, som nu tillsätter en »förenklingskommission«. (3 kommentarer)

Kraftig ökning av anmälda vårdskador

Antalet vårdskador som anmäls till Patientförsäkringen LÖF har ökat med närmare 40 procent på fyra år. Ökningen beror på ändrade attityder i vården, tror LÖF:s chefläkare. (1 kommentar)

Skärpta krav på läkare att anmäla patienter

Skärpta krav på läkare att anmäla patienter

Läkarnas skyldigheter att anmäla eller lämna uppgifter om patienter har skärpts. Men det är omöjligt att uppfylla dem eftersom de är utspridda i så många olika lagar och förordningar. Det säger Ulrika Sandén, universitetslektor i rättsvetenskap.  (2 kommentarer)

Sjukhusläkare i Skåne manar till debatt

»Kasta in facklor i debatten«. Den uppmaningen kommer från läkare i Östra Skåne, som tycker att Sjukhusläkarna bör ta chansen att påverka när sjukhusrelaterade nyheter lyfts fram i medierna.

Riksrevisionen granskar informationshanteringen kring läkemedel

Riksrevisionen har inlett en granskning av hur staten säkrar att förskrivande läkare har tillgång till tillförlitlig information om läkemedel.

Rättegång mot förlossningsläkare inleds

Den 25 februari inleds rättegången i Eksjö tingsrätt mot en förlossningsläkare som genom oaktsamhet ska ha vållat ett barns död i samband med en utdragen förlossning.

Ny chefredaktör på Dagens Medicin

Christina Kennedy blir ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Medicin. I dag är hon chef över pappersutgåvan.

»Vi vill arbeta som läkare«

Värmlands läkarförening har skrivit ett brev till landstingsdirektören i protest mot de ökade administrationskraven. Droppen blev införandet av det kritiserade journalsystemet Cosmic i primärvården. (4 kommentarer)

Lättare att komma in på läkarprogrammet

På fem av landets sju läkarutbildningar har det aldrig varit så lätt att komma in. Det står klart efter att reservantagningen till vårterminens programstart avslutats. (9 kommentarer)

Ny rapport om sjukvårdens utveckling

Hur lyckas svensk sjukvård? I en ny sammanställning av sjukvårdens utveckling över tid ger Socialstyrelsen en lägesrapport.

Datainspektionen stoppar alkotest för landstingsanställda i Gävleborg

Det är inte tillåtet för ett landsting att hämta in uppgifter från företagshälsovården från slumpmässiga alkoholtest om det inte finns något rehabiliteringsbehov. (1 kommentar)

Dålig arbetsmiljö kopplad till depression och utmattning

Den som upplever sig ha kontroll över sina arbetsuppgifter har mindre depressions- och utmattningssymtom än andra, enligt en SBU-rapport.