Läkare bildar förening för kost och hälsa

Satsa mer på kost som kan förebygga sjukdomar. Det är budskapet från en ny förening som håller på att bildas av en grupp svenska läkare. I första hand rekommenderar de vegankost.

Fler läkare arbetar längre

Allt fler läkare fortsätter att yrkesarbeta efter att de har fyllt 65. Men det finns stora luckor i kunskapen om hur många de egentligen är, och om var och hur de arbetar.

»Jag lär mig något nytt varje dag«

»Jag lär mig något nytt varje dag«

Det blir allt vanligare att läkare fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. Men få fortsätter lika länge som Jan Wålinder.  (6 kommentarer)

Läkare åtalad för tjänstefel på grund av patients brott

En överläkare i psykiatri kommer att ställas inför rätta åtalad för tjänstefel sedan en patient inom rättspsykiatrin begått brott under permissioner.  (4 kommentarer)

Fler blir sjukskrivna för stressjukdomar

Sjukpenningtalet fortsatte att öka under augusti månad. Det visar ny statistik från Försäkringskassan. Under det senaste året har sjukpenningtalet stigit med nära tio procent.

Kritik mot handledare som bedrev parallella studier

En läkare som var handledare för två närmast identiska studier vid två olika sjukhus kritiseras för att han inte informerade medarbetarna om saken.

Göran Stiernstedt ska minska administrationen i sjukvården

Göran Stiernstedt ska minska administrationen i sjukvården

Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och landsting, blir nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård, meddelade regeringen i dag. (1 kommentar)

Omskärelse strider mot mänskliga rättigheter

Ordförandena för Sveriges barnläkarförening och Svensk barnkirurgisk förening vill att lagen ändras så att omskärelse bara får utföras på pojkar som kan samtycka till ingreppet.

Samverkansavtal i Gävleborg sägs upp

Efter flera fall där beslut tagits utan samverkan har Gästrike-Hälsinge läkarförening sagt upp samverkansavtalet med Gävleborgs läns landsting.

Färdig specialist får vänta ett år på beviset

Samtidigt som det råder skriande brist på kliniska fysiologer, tvingas färdigutbildade ST-läkare i ämnet nu vänta på sitt specialistbevis i minst ett år till. En av dem är Henrik Engblom.

Uppskjuten specialitetsreform oroar

Beskedet att den nya specialitetsstrukturen dröjer till 2015 har skapat otrygghet. Nu kräver Läkarförbundet att Socialstyrelsen vidtar åtgärder för att minska osäkerheten.

De kartlade cellernas transportsystem

Årets pris går till James E Rothman, Randy W Schekman och tysken Thomas C Südhof »för deras upptäckter rörande maskineriet som reglerar vesikeltrafik, ett viktigt transportsystem i våra celler«.

ACG-systemet tvingar fram onödiga diagnoser

En majoritet av distriktsläkarna anser att ACG-systemet tvingar fram omotiverade diagnoser. Det framgår av en enkät från DLF i Jönköping.  (5 kommentarer)

»Hög tid även för Läkarförbundet att agera«

»Hög tid även för Läkarförbundet att agera«

Det är otvetydigt så att klimatet blir varmare och att människan påverkar klimatsystemet. Det var huvudbudskapet från FN:s klimatpanel den 27 september. Det är hög tid att agera, säger Läkarförbundets ordförande Marie Wedin. (3 kommentarer)

Alternativa Nobelpriset till doktor Mukwege

Alternativa Nobelpriset till doktor Mukwege

Grundaren av Panzisjukhuset i Demokratiska republiken Kongo, dr Denis Mukwege, har tilldelats Right Livelihood-priset 2013.

Pär Gunnarsson blir ny chefredaktör för Läkartidningen

Pär Gunnarsson blir ny chefredaktör för Läkartidningen

Pär Gunnarsson tillträder som chefredaktör och ansvarig utgivare för Läkartidningen den 1 december.  

Nya möjligheter till vård utomlands

Den 1 oktober träder patientrörlighetsdirektivet i kraft. Men ingen väntar sig någon större rörlighet.

Marie Wedin välkomnar Hägglunds uttalande

»Det är bra, vi har länge efterlyst en diskussion i frågan«, kommenterar Marie Wedin uttalandet av Göran Hägglund om ett eventuellt avvecklande av landstingen.

Novartis ber om ursäkt för forskningsfusk

Den globala chefen för Novartis Pharma bad i veckan det japanska folket om ursäkt för företagets inblandning i forskningsfusket av blodtryckssänkaren valsartan.

Läkarförbundet positivt till förslag om beslutsoförmögnas personuppgifter

Det är rimligt att även personer som saknar beslutsförmåga ska kunna omfattas av sammanhållen journalföring, anser Läkarförbundet.