6 favoriter från stämmoprogrammet

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin och Läkartidningens medicinska huvudredaktör Jan Östergren  väljer tre favoriter på Medicinska rikstämman.

Organ till salu – men till vilket pris?

Du misstänker att din patient planerar att åka utomlands för att köpa en njure. Hur bör du agera och vilken roll spelar svenska läkare i den globala organhandeln? (1 kommentar)

När Ockelbosjukan överraskade Lövånger

När Ockelbosjukan överraskade Lövånger

Under sensommaren bröt en oväntad epidemi av Ockelbosjuka ut i Lövånger – flera hundra kilometer längre norrut än normalt. Tack vare observanta distriktsläkare, en myggsamlande läkarstudent och nya analysmetoder kunde det myggburna viruset snabbt identifieras och isoleras.

DO tar inte upp ärende om åldersdiskriminering

En 46-årig man har anmält Karolinska institutet till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för åldersdiskriminering. Mannen kom inte in på läkarprogrammet. 

Regeringen måste agera nu

Rektorerna vid de lärosäten som ger läkarutbildning börjar bli otåliga över regeringens långa tystnad kring förslaget ny läkarutbildning.

Risker med utformningen av stimulanspaket

Kraven i statens stimulanspaket behöver bli mer genomtänkta för att minska risken för negativa sidoeffekter. Det är en av rekommendationerna i en ny rapport om prestationsbaserad ersättning i vården. 

Ånstrand ordförande för etiskt råd

Ånstrand ordförande för etiskt råd

Tidigare S-politikern Claes Ånstrand blir chef över ett nytt etiskt råd för offentligt finansierad vård och omsorg. Syftet är att öka allmänhetens insyn och underlätta medborgarnas möjligheter att välja vård av hög kvalitet.

Svenska läkare hinner med få patientbesök

Svenska läkare träffar betydligt färre patienter än genomsnittet bland OECD-länderna. Det framkommer i en färsk rapport. (4 kommentarer)

Stora regionala skillnader i antibiotikaförbrukning

Antibiotikaförbrukningen har minskat totalt sett. Men i Skåne skrivs fortfarande fler recept ut än i Västerbotten – en skillnad som inte beror på högre sjuklighet. (2 kommentarer)

Vinnarna av »Årets artikel«

Vinnarna av »Årets artikel«

Med blommor, diplom och fanfarer gratulerades vinnarna av Läkartidningens tävling Årets artikel. 

Protester mot slopat krav på etikprövning

EU-kommissionen vill ta bort kravet på etikprövning i regleringen av läkemedelsprövningar. Men från flera håll kommer nu kritik mot förslaget.

Fotografen Niclas Hammarström försvunnen

Fotografen Niclas Hammarström försvunnen

Fotografen Niclas Hammarström är försvunnen under ett reportageuppdrag i Syrien. Läkartidningen publicerade tidigare i år ett reportage som Niclas Hammarström gjorde tillsammans med reporter Staffan Heimerson. 

»Vi behöver utreda de ekonomiska konsekvenserna närmare«

Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet, bekräftar för Läkartidningen att det är oklarheter kring ekonomin som ligger bakom att utredningen om läkarutbildningen inte skickats ut på remiss.

En försvagad 70-åring med oviss framtid

Det började med några skånska läkares kunskapshunger på 1940-talet, växte till en braksuccé på 1990-talet med nära 30 000 besök för att sedan mattas av betydligt. I år fyller den Medicinska riksstämman 70 år.

»Vi läkare behöver träffas för att diskutera gemensamma mål och lära av varandra«

»Vi läkare behöver träffas för att diskutera gemensamma mål och lära av varandra«

Sjunger Medicinska riksstämman på sista versen? Inte alls, enligt nya generalsekreteraren Catarina Almqvist Malmros. I år fyller den allt skröpligare stämman 70 år – och hoppas på en helt ny start. (4 kommentarer)

DO granskar landstingen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har inlett en granskning av hur landstingen sköter arbetet för jämställda löner. 

Anhöriga till filmad patient stämmer landstinget

Centrum för rättvisa har tillsammans med tre anhöriga stämt Landstinget i Uppsala län för brott mot sekretesslagen. Landstinget har nu kommenterat stämningen på sin webbplats. (1 kommentar)

Stoppa diskriminering av papperslösa

Bestämmelserna för vård av papperslösa leder till diskriminering och godtycke. Det hävdar vårdens professioner i ett gemensamt dokument. De vill att alla ska få vård på lika villkor.

»ACG är inte konstruerat för ekonomiska incitament«

På primärvårdens FoU-enhet i Jönköping såg man att diagnossättningen sköt i höjden på vissa vårdcentraler när ACG infördes.

Tvärfacklig kamp mot ACG-systemet

Sedan det kommit tecken på att systemet missbrukas protesterar facken i Jönköping gemensamt mot beslutet att öka den del av vårdvalspengen som bestäms genom ACG-poäng (Adjusted clinical groups). (1 kommentar)