Årets hedervärda mottagare är Fausto Labruto och i motiveringen från ST-läkarna framförs bland annat: »Genom sitt kunnande, sin professionalism och kollegialitet är han en sann inspiratör och ett föredöme för blivande radiologer. På ett alltid lika trevligt och tålmodigt sätt tar han sig tid och delar med sig av sina imponerande breda och djupa kunskaper.«