Han får priset med motiveringen:

»För ett stort och konsekvent engagemang i utbildningen av såväl kirurger som AT-läkare och studenter. Christoffer förmedlar kunskap i stort och smått, mjukt och hårt med en glöd och intensitet som gör det omöjligt att inte smittas av hans engagemang och kärlek för yrket. Trots en stor arbetsbelastning finner han alltid tid att se och handleda sina yngre kollegor. Utan Christoffer skulle vi inte bli de läkare och kirurger vi kan och vill bli.«