Kenny Rodriguez-Wallberg har antagits som docent i ämnet  obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet.