Vid medicinska fakulteten, Umeå universitet, har som docenter antagits Jonas Burén i experimentell medicin och Arkan S Sayed-Noor i ortopedi.