I Värmland gick priset för bästa allmänmedicinska insats till Marina Tuutma, Karlstad, med motiveringen »för glöd och engagemang kring viktiga framtidsfrågor för allmänmedicinen i Värmland, både som person och i sina viktiga uppdrag inom Distriktsläkarföreningen«. 

I Örebro gick motsvarande utmärkelse till Sven Röstlund, Nora. Han får priset »för ett förtjänstfullt arbete med att hålla riktlinjer och vårdprogram uppdaterade och för att driva kvalitet och fortbildning framåt. Med träget tålamod och envishet håller han allmänmedicinens fana högt i diskussionerna med slutenvården.Trots många järn i elden ser han även till att påminna oss om förändringar som rör vårt dagliga arbete!«.

Värmlands pris för pedagogiska insatser tilldelades Sofia Andersson, Skoghall. Hon får priset »för att hon på ett tillsynes lättsamt sätt går mellan rollerna som distriktsläkare till att vara en trygg handledare. Till sin handledare behöver man känna sig välkommen, det gör man alltid till Sofia. Dessutom för att ha lyft AT inom allmänmedicin i Värmland under sin tid som studierektor«.

»Kunskapens ljus«, Örebro läns pedagogiska pris, gick till  Fernando Freire, »för ett omätligt engagemang, vänskap och gränslös handledning både i yrket och skidspåret samt att han på ett insiktsfullt sätt, med egna erfarenheter, gjort det svenska systemet överskådligt och hanterbart«.