Svenska distriktsläkarföreningen har instiftat ett hederspris kallat »Årets allmänläkarvän«. Mottagare ska vara en person som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och distriktsläkare.

Årets pris går till Saskia Bengtsson, distriktsläkare i Bankeryd, med följande motivering:

»Hon strider på ett föredömligt sätt för allmänmedicinska specialitetens särart och för kvalitet i vården i ordets egentliga bemärkelse samt ifrågasätter gärna givna ’sanningar’ inom sjukvården.«

Priset delades ut vid Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte som hölls den 19 april i Stockholm.