Sylf Jönköping har nu utsett årets mentorer för 2012, en i vardera sjukvårdsområde. Pristagarna är Wojciech Broda, medicinkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, Ulrike Sittig, kirurgkliniken i Värnamo, och Rebecka Ruderfors Malterling, kirurgkliniken, Jönköping.

Wojciech Broda får priset för att han »är en ödmjuk läkare med en enorm kompetens och bredd inom den internmedicinska specialiteten. Han är dessutom alltid vänlig och tillmötesgående och drar sig inte för att hjälpa till om det kör ihop sig på avdelningen eller på akuten. Han är en överläkare som inte är rädd att fatta beslut och man känner sig som yngre läkare trygg med den uppbackning man får. Sist men inte minst har han ett fantastiskt sinne för humor och bidrar till den goda stämningen på medicinkliniken.«

Ulrike Sittig får priset för att hon »är en fantastisk handledare, ett föredöme för alla. Hon ställer alltid upp, hon ser till att handledning blir genomförd, funderar över hur inlärningen ska fungera optimalt, lägger upp plan för utbildning, släpper fram, handleder i alla situationer, orkar sätta in sig i saker och ting. Hon har reviderat och lagt om utbildningsplanen på kirurgkliniken och lyft upp den till en bra nivå.«

Rebecka Ruderfors Malterling får priset med motiveringen: »Även om arbetsbelastningen är hög låter Rebecka handledning och undervisning få ta den tid som behövs. Rebecka är inkluderande och får underläkaren att känna sig som en viktig del av teamet. Hon sprider entusiasm och nyfikenhet kring vårt yrke och är en förebild i sitt sätt att bemöta patienter.«