AT- och ST- läkarna i Värmland har delat ut var sitt handledarpris för 2013. 

Årets AT-handledare blev Johan Arne på vårdcentralen i Säffle, med motiveringen: »För oupphörligt och uppriktigt engagemang i utbildningen av yngre kollegor. Johan Arne är ett levande exempel på att tidsbrist inte behöver utgöra något hinder mot att utöva god klinisk handledning.«

Till årets ST-handledare utsågs Helge Lyckberg vid ÖNH-kliniken, Centralsjukhuset, Karlstad, med motiveringen: »Dörren står alltid öppen och man känner aldrig att man stör. Även på natten ger han som bakjour gärna en sömndrucken föreläsning om aktuella frågor. Hans kunskap och nyfikenhet skulle alla behöva mer av!«

Pristagarna ärades med diplom, blommor och plakett. Sylf Värmland firade evenemanget ytterligare genom att bjuda alla på tårta under prisutdelningsceremonin.