Roger Olofsson och Peter Apelgren, båda verksamma inom kirurgi, har tilldelats 2012 års handledarpris av AT-rådet och AT-kansliet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Priset delas årligen ut till en eller två handledare som särskilt har utmärkt sig genom god klinisk handledning.

Vinnarna får priset med följande motiveringar:

»Roger Olofsson handleder med engagemang och smittande entusiasm och får det kirurgiska arbetet att bli enkelt och roligt. Han är strukturerad och väl förberedd på handledarträffar och tar varje chans att ge undervisning.«

»Peter Apelgren är engagerad och lättillgänglig som handledare. Han visar stort pedagogiskt intresse och förmedlar vänlighet och klokhet. Hans insatser är mycket värdefulla i den kliniska vardagen.«

Priset, som utgörs av diplom, blommor och uppmärksamhet, delades ut i samband med en utbildningsdag då alla AT-läkare var samlade.