Jacob Odeberg har tillträtt en professur i kliniskt tillämpad proteomik vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, med placering vid Science for Life Laboratory Stockholm.

Professuren är förenad med en anställning som specialistläkare vid Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.