Jonas F Ludvigsson är sedan den 1 maj professor i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet. Han fortsätter dock att att arbeta halvtid som överläkare vid barnkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro.

Jonas F Ludvigsson är ordförande i Svensk epidemiologisk förening och vice ordförande i Svenska barnläkarföreningen.