Vid Lunds universitet har som docenter antagits Daniel Arvidsson i folkhälsovetenskap, Jonas Brännström i audiologi, Annette W-Dahl i experimentell ortopedi och Marlene Wullt i infektionssjukdomar.