Per Frisk och Johan Arvidson, barnonkologiska enheten, Akademiska barnsjukhuset, har antagits som docenter i pediatrik vid Uppsala universitet.