Anders Bergström tillträder den 3 juni en tjänst som överläkare i katarakt- och glaukomkirurgi vid ögonkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal. Han kommer närmast från ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö–Lund.