ST-läkarnas utmärkelse för bästa kliniska handledning 2012 på hudkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har tilldelats  överläkare Desirée Wiegleb Edström.

Hon får priset med motiveringen: »För ett brinnande utbildningsintresse och en nyfikenhet som smittar av sig. Ett genuint engagemang för både patienter och kollegor. Du är en kompentent och prestigelös förebild för oss.«