Jan Håkansson, distriktsläkare i Krokom, har utsetts till hedersdoktor vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Han har i många år haft fokus på förebyggande medicin och läkemedelsfrågor, särskilt vid hjärt–kärlsjukdomar, och är inom dessa områden en nationell auktoritet. Håkansson har också under lång tid medverkat i undervisningen av läkarstudenter vid Umeå universitet.
Promotionen äger rum i samband med Umeå universitets årshögtid som hålls den 19 oktober.