Helene Engstrand Lilja har antagits som docent i ämnet barnkirurgi vid Uppsala universitet.