Sju läkare tog den 31 maj reservofficersexamen vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg. De nya reservofficerarna är Jim Wiksten, Andreas Kvarnström, Gustaf Hägglund, Torbjörn Vedberg, Ylva Lindström, Carl Vigre och Felix Mair

För att förbereda dem inför kommande utmaningar har de fått kvalificerad ledarskapsutbildning och genomgått försvarsmedicinska kurser samtidigt som de drillats i vapenhantering och stridsteknik. Sammanlagt examinerades 23 medicinalreservofficerare, däribland också sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer och en miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

De ska nu placeras vid olika förband och kommer sedan att delta vid både övningar och insatser – ett värdefullt tillskott till Försvarsmakten.

Foto: Lennart Hammarstrand