Mats Söderhäll blir ny verksamhetschef vid medicinkliniken, Danderyds sjukhus, från och med den 1 september. Han kommer närmast från Karolinska universitetssjukhuset, där han varit verksamhetschef för den njurmedicinska kliniken.