Studenterna på termin 7 vid läkarutbildningen i Lund har utsett pedagogiska pristagare för bäste handledare respektive bästa kliniska placering under höstterminen 2012.

Till bäste handledare valdes Poya Tababat-Khani, läkare på ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, för att han »på ett föredömligt sätt och med stor pedagogisk skicklighet och entusiasm lärt ut undersökningsteknik, handläggning och bemötande i klinisk praktik«.

Priset till bästa kliniska placering gick för femte gången i rad till infektionskliniken i Lund.