Följande personer har antagits som docenter vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet: Carmela Miniscalco Mattsson i logopedi, Jorge Asin Cayuela i klinisk kemi, Anna Nilsson i endokrinologi, Eva Jakobsson Ung i omvårdnad, Karin Ahlberg i vårdvetenskap, Per-Olof Hansson i kardiovaskulär prevention, Joacim Stalfors i otorinolaryngologi och Anna Arvidsson i biomaterialvetenskap.