David Fagerberg, Oskar Larsson, Caroline Burman, Gabriel Heidari Olofsson och Maria Sundström har anställts som ST-läkare i akutsjukvård vid Länssjukhuset Sundsvall–Härnösand.
Vid Blekingesjukhuset har följande personer erhållit AT-förordnanden: Afraa Al-khaleel, Fridolf Karlin,
Andreas Borsiin, Martin Ljunggren, Andrey Grigoriyants, Mårten Larsson, Mahmood Ahmadi, Mahboobah Ahmadi, Kerstin Nordbeck, David Kristiansen, Hussam Al-Faisali och Klas Agerberg.