Studenterna på kursen i klinisk medicin vårterminen 2012/höstterminen 2012 på Södersjukhuset i Stockholm har utsett Sipan Ardil, Per Näverskog och Paul Saliba till bästa kliniska handledare.
De får priset för sitt stora engagemang i den kliniska handledningen av läkarstudenter. Priset delades ut vid en ceremoni på Södersjukhuset 11 juni. Kursen i klinisk medicin, inriktning medicin, är den längsta kursen under hela läkarutbildningen på Karolinska institutet och omfattar större delen av två terminer.