Jonas Hugosson är knuten till avdelningen för urologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och tilldelas stipendiet för sin forskning kring PSA-testet.
Pernilla Wikström är verksam vid institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, och får stipendiet för sin forskning efter bättre metoder att hitta och behandla prostatacancer.
Stipendierna kommer att delas ut den 3 augusti vid ordens riksmöte i Lund.