Catarina Almqvist Malmros är sedan den 1 maj anställd som professor i klinisk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet. Professuren är förenad med en befattning som överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.