Vid Göteborgs universitet har som docenter antagits Katarina Vilhelmsson i geriatrik, Hanna Olausson i klinisk nutrition, Margareta Jernås i molekylär medicin, Helena Filipsson Nyström
i endokrinologi, Margareta Scharin Täng i kardiovaskulär prevention, Anders Palmquist i biomaterialvetenskap, Carina Thorstensson i fysioterapi, Katarina Jood i neurologi, Gunnar Wallin i obstetrik och gynekologi samt Maria Åberg i neurobiologi.